Työssäjaksamista tukeva ratkaisu – Nopeampi paluu töihin, vähemmän poissaoloja, helpompaa johtamista

TAVA® Health Health tarjoaa ainutlaatuisen arvon asiakkailleen parantamalla työssäjaksamista ja tuottavuutta pehmein keinoin. Järjestelmän avulla nopeutetaan paluuta töihin, samalla minimoiden poissaolokustannukset. Esihenkilön työ helpottuu merkittävästi, kun prosessit ovat valmiina ja voidaan keskittyä työssäjaksamisen haasteisiin.

Tukemalla yksilöllisiä työkyvyn prosesseja ja tarjoamalla mahdollisuuden räätälöityjen lomakkeiden ja prosessien luomiseen, TAVA® Health Health luo turvallisen ja kattavan yhteistyöalustan asiakkaiden, työterveyspalveluntarjoajien ja vakuutusyhtiöiden välille. Tavoitteenamme on tarjota yksilöllisiä ratkaisuja pitkäaikaiselle hyvinvoinnille.

Oletko kohdannut näitä haasteita?

Poissaolotietojen keräily

Integraatio poissaolotietojen keräämiseksi palkkajärjestelmästä toimii puuttellisesti.

Määrämuotoiset prosessit

Nykyinen järjestelmä ei tue organisaation optimaalisia työkyvyn johtamisprosesseja.

Työterveyspalvelut

Nykyinen malli ei tue riittävästi yhteistöitä työterveyspalveluiden kanssa.

Tehokkaat työkalut työssäjaksamisen tueksi ja organisaation tehokkuuden parantamiseen

TAVA® Health on kuin monipuolinen työkalupakki, joka tehostaa organisaation toimintaa ja edistää työntekijöiden hyvinvointia. Yksi sen avaintehtävistä on nopeuttaa työntekijöiden paluuta töihin sairauspoissaolojen jälkeen. Tämä ei vain vähennä poissaoloihin liittyviä kustannuksia, vaan myös varmistaa organisaation jatkuvan sujuvan toiminnan. Esimiesten taakka kevenee, kun TAVA Health tarjoaa selkeät ja tehokkaat työkalut työkyvyn prosessien johtamiseen.
Yksi TAVA® Healthin ainutlaatuisista ominaisuuksista on mahdollisuus luoda omia lomakkeita ja muokata prosesseja vastaamaan organisaation tarpeita. Tämä antaa yrityksille vapauden räätälöidä palvelua omien tarpeidensa mukaan ja varmistaa, että jokainen prosessi on juuri oikeanlainen.
Turvallisuus ja luotettavuus ovat TAVA® Healthin kulmakiviä. Modernit tekniikat takaavat, että palvelu on aina ajan tasalla ja valmiina vastaamaan organisaation tarpeisiin. Se on kuin vahva silta, joka yhdistää asiakkaan työterveyspalveluntarjoajat ja vakuutusyhtiöt, luoden harmonisen ekosysteemin, joka tukee työntekijöitä heidän koko työuransa ajan. TAVA® Health ei vain tarjoa ratkaisuja ongelmiin, se rakentaa pohjan pitkäaikaiselle hyvinvoinnille ja menestykselle.

Asiakkaidemme saamia hyötyjä

Miksi juuri Sofor voisi olla paras valinta kumppaniksi työterveyden kehittämisessä?

Sofor tarjoaa vankan kokemuksen ja innovatiiviset ratkaisut työterveyden kehittämiseen. Alkaen vuodesta 2015, olemme luoneet TAVA® Safety-järjestelmän, ensimmäisen digitalisoidun työturvallisuuden johtamisalustan. Vuonna 2010 syntyi TAVA® Health, ensimmäinen täysin riippumaton työkyvyn johtamisjärjestelmä.
Olemme pioneereja tekoälyn hyödyntämisessä työturvallisuuden analytiikassa ja ennustamisessa, mikä on nyt osa jokapäiväistä toimintaamme TAVA®-ratkaisuissamme. Valitsemalla Soforin kumppaniksesi, saat käyttöösi luotettavan ja kehittyneen työterveyden hallintatyökalun, joka tukee organisaatiosi tehokasta toimintaa ja pitkäaikaista menestystä.