Varhainen puuttuminen tai VATU, eli varhainen tuki, tarkoittaa, että työntekijän ahdinko ja työkyvyn alentuminen pyritään huomaamaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.

Kun ongelma havaitaan nopeasti, voidaan työntekijälle myös tarjota apua heti. Näin henkilön ongelmat eivät pääse pahenemaan eikä yritys menetä hänen työpanostaan.

Varhainen tuki tarkoittaa kaikkia niitä toimia, joita tehdään henkilöstön työkyvyn säilyttämiseksi ja työurien pidentämiseksi. Se aloitetaan työkykykeskustelulla ja jatketaan tarvittavilla toimenpiteillä, erittäin tärkeässä roolissa on vaikutusten seuranta.

Tietoon perustuvat tehokkaat prosessit tekevät varhaisen puuttumisen tarpeen näkyväksi

Kun koko henkilöstön työkykyä seurataan jatkuvasti järjestelmän avulla, saadaan tieto varhaisen puuttumisen tarpeesta ajoissa.

Kun tieto on yhdessä paikassa kaikkien toimijoiden käytettävissä, ei rutiinitoimenpiteiden hallintaan tarvitse kuluttaa tarpeettomasti aikaa.

Kohdista toiminta sinne, missä tukea ensisijaisesti tarvitaan

Varhaisen tuen toimintatavat ovat organisaatiossa erilaisia.

Tuki on kustannustehokasta, kun se kohdennetaan sinne, missä tarve on suurin.

Kun henkilöstön poissaoloja seurataan läpi organisaation, voidaan tunnistaa esimerkiksi eri toimipaikkojen erot. Jos huomataan, että tietyn esimiehen alaisilla tai tietyssä yksikössä on paljon haasteita, voidaan ongelmat korjata kohdistamalla toimenpiteet näihin paikkoihin ja pitää työkyky hyvällä tasolla.

Työterveyshuollon tehon paraneminen

Kun organisaatioon perustetaan varhaisen tuen järjestelmä, pystytään myös työterveyshuollon toimivuutta ja kustannustehokkuutta seuraamaan: annetaanko sairauslomaa esimerkiksi liian löyhästi? Tai eikö työntekijöiden terveysongelmia tutkita kunnolla?

Organisaation pitää pystyä valvomaan, miten työntekijän kuntoutus etenee, minkälaista vastetta terveydenhuollosta saadaan ja millaisia kustannuksia siitä aiheutuu. Seurantaan voi kuulua myös suhdeluku, joka kertoo myönnettyjen sairauslomapäivien määrän työterveyshuoltopisteittäin. Nämä ovat keinoja, joilla voidaan löytää organisaatiolle laadukas ja kustannustehokas työterveyshuolto.

Ennusta ja toimi tiedon avulla

Aluksi tavoitteena voi olla poissaolojen vähentäminen varhaisen puuttumisen avulla: pyritään minimoimaan työntekijöille ja yritykselle haitalliset seuraukset, kun jotain on jo päässyt tapahtumaan.

Kun VATU-malli alkaa toimia vakiintuneena osana organisaatiota, voidaan tulevia ongelmia ennustaa perustuen kyseiselle organisaatiolle jatkuvasti kasvavaan ja tyypilliseen tietoon ja näin vähentämään niitä merkittävästi.

Tämä tapahtuu seuraamalla ei-toivottujen tapahtumaketjujen muodostumista ja lopputuloksia, esimerkiksi vakavia mielenterveys- tai päihdeongelmia ja hälyttämällä niistä automaattisesti. Tämän mahdollistaa kehittynyt tekoälyyn perustuva analytiikka.

Poissaolokustannusten väheneminen

Millaisia kustannussäästöjä varhaisella puuttumisella voidaan saavuttaa?

Yritys voi säästää poissaoloja vähentämällä merkittäviä summia.

Esimerkiksi 500 työntekijän organisaatiossa työpäiviä voidaan menettää yli 5000 vuodessa. Tämän hinta on noin 2,5 miljoonaa euroa.

Laske oman organisaatiosi poissaolokustannukset laskurilla.

Lue lisää työkyvyn johtamisen palveluistamme.

Kirjoittaja

Seppo Salo

Johtaja, vastuullisuuden ja kestävän kehityksen ratkaisut

Keskustele aiheesta

Yksi kommentti artikkeliin “Varhainen puuttuminen – ennakoi tiedon avulla”

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *