Azure Governance

Azuren tehokkaan käytön perusta

Governance on Azuren tehokkaan käytön perusta. Onko sinulla varaa tehdä sitä huonosti?​

Azure Governance on tärkeä, koska se auttaa organisaatiota hallitsemaan ja johtamaan Azure-pilvipalvelun käyttöä tehokkaasti ja turvallisesti. Se sisältää teknologioita, prosesseja ja sääntöjä, jotka auttavat määrittelemään ja hallitsemaan Azure-resursseja, luomaan ja jakamaan sisäisiä sääntöjä ja suosituksia, seuraamaan ja mittaamaan Azure-resurssien käyttöä, ja ylläpitämään Azure-resurssien yhtenäisyyttä.

Kuinka teet laadukkaan Azure Governance -mallin?


Määrittele tavoitteet ja vaatimukset:
 Ensimmäinen askel Azure Governance -mallin luomisessa on määritellä, mikä on tärkeää organisaatiolle ja mikä on tarpeen Azure-pilvipalvelun käytössä. Tämä sisältää tavoitteiden asettamisen, vaatimusten määrittelyn ja riskien arvioinnin.

Valitse sopivat työkalut ja palvelut: Azure Governance Services -kokoelmasta löytyy useita työkaluja ja palveluita, jotka voidaan valita Azure Governance -mallin luomiseen. Tärkeää on valita ne, jotka vastaavat organisaation tarpeita ja tavoitteita.

Määrittele säännöt ja suositukset: Azure Governance -mallin tulee sisältää säännöt ja suositukset, jotka ohjaavat Azurepilvipalvelun käyttöä organisaatiossa. Nämä voivat koskea esimerkiksi resurssien käyttöä, turvallisuutta ja hallintaa.

Aseta roolit ja pääsyoikeudet: Azure Governance -mallin tulee sisältää roolipohjaiset pääsyoikeudet (RBAC), jotka määrittelevät, kuka voi tehdä mitäkin Azure-pilvipalvelun käytössä. Tämä auttaa varmistamaan, että resurssit ovat turvallisia ja että niitä käytetään oikealla tavalla.

Seuranta ja mittaaminen: Azure Governance -mallin tulee sisältää seurantamekanismeja ja mittareita, jotka auttavat seuraamaan ja mittaamaan Azure-pilvipalvelun käyttöä organisaatiossa. Tämä auttaa varmistamaan, että Azurepilvipalvelu tukee organisaation tavoitteita ja että se on tehokkaasti hallittu.

Päivittäminen ja ylläpito: Azure Governance -mallin tulee olla jatkuvassa päivittämisessä ja ylläpidossa, jotta se vastaa muuttuvia tarpeita ja vaatimuksia. Tämä vaatii säännöllistä arviointia ja päivitystä sekä henkilöstön koulutusta.

Haluan tästä lisätietoa

Petri Salo

Avainasiakaspäällikkö

Ota yhteyttä

  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.