Usein toimintojen tehostamisen lääkkeeksi tarjotaan olemassa olevan ERP-järjestelmän päivitystä tai uuden toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoa. 

Se on varmasti yksi tapa muuttaa ja monesti tehostaa toimintatapoja. Herää kuitenkin kysymys, onko se aina optimaalisin tapa saavuttaa haluttu lopputulos.  

Isossa versiopäivityksessä ja järjestelmän vaihdossa on otettava huomioon ainakin seuraavaa: 

  • uusien järjestelmien vaatimien toimintatapamuutosten tarvitsema muutoksenhallinta ja sen vaikutus organisaation tehokuuteen ja suorituskykyyn
  • muutosten vaatima työpanos ja henkilöstökuormitus
  • muutosten vaatima aika suunnittelusta siihen, kun muutos on vakiintuneesti käytössä
  • kustannukset – joissakin tapauksissa järjestelmän päivitys voi olla jopa kalliimpaa ja enemmän aikaa vievää kuin uuden tietojärjestelmän käyttöönotto 

Onko yllä mainitut riskit mahdollista välttää? 

Kysymykseen ei ole suoraa vastausta, koska se riippuu sekä tunnistetuista tehostamistarpeista että lähtötilanteesta. 

Soforin suosittelema malli on kartoittaa toiminnan kipupisteet, joita voivat olla esimerkiksi hajanaiset tietojärjestelmät, joissa tietoa siirretään järjestelmästä toiseen, manuaaliset työvaiheet, jotka voidaan digitalisoida tai automatisoida tai hajautetut ja epäyhtenäiset perustiedot.

Kipupisteiden tunnistamisen jälkeen esitämme kokonaisvaltaisen ratkaisun asiakkaan liiketoimintatarpeen ratkaisemiseksi. Ratkaisussa noudatamme seuraavia periaatteita: 

  1. tehdään ensin muutokset toimintatapoihin 
  2. hyödynnetään nykyisiä tietojärjestelmiä niin paljon kuin mahdollista ja vältetään niihin räätälöintejä. 
  3. tehdään nykyisiä tietojärjestelmiä täydentäviä ohjelmistoratkaisuja, jotka integroidaan vakiorajapinnoilla muihin järjestelmiin 

Tätä varten Sofor tarjoaa ratkaisusuunnittelupalvelua, jonka lopputuloksena teemme asiakkaalle kokonaisvaltaisen ratkaisuehdotuksen, kuinka asiakas voi tehostaa toimintaansa mahdollisimman kustannustehokkaasti ja samalla siten, että asiakasyrityksen päivittäistä toimintaa rasitetaan mahdollisimman vähän muutoksen aikana. 

Toimitettavan ratkaisun tekniseksi alustaksi valitsemme kyseiseen tarpeeseen parhaiten sopivan tekniikan. Se voi olla esimerkiksi low code- tai avoimen lähdekoodin ratkaisu. Suosimme ajoalustaksi pilviympäristöä. 

 

Kirjoittaja

Pertti Makkonen

Johtaja, ratkaisupalvelut

Keskustele aiheesta

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *