Nutanix – hyperkonvergenssi-markkinan luoja ja markkinajohtaja – yksinkertaistaa palvelujen tuottamiseen tarvittavan infrastruktuuri-kerroksen. Nutanixin tavoitteena on yksinkertaistaa koko konesalin elinkaari hankinnasta, käyttöönottoon, hallintaan, laajennukseen ja tukeen.

Yhdistämällä hyperkonvergenssi- ja web-scale teknologiat, Nutanix tuottaa vaaditun suorituskyvyn ja korkean käytettävyyden 30% pienemmällä alkuinvestoinnilla perinteiseen kolmikerrosarkkitehtuuriin verrattuna – vaatien keskimäärin vain kolmasosan fyysistä tilaa ja 50% vähemmän sähköä aiempaan verrattuna.

Toisaalta Nutanix mahdollistaa ns. ”hybridi-pilven” luomisen, minkä perusajatuksena on ajaa yrityksen sovelluksia ja työkuormia siellä missä se on tehokkainta – omassa konesalissa tai julkipilvessä.

Suomessa Nutanix on saanut merkittävän jalansijan yritysten ja organisaatioiden konesaleissa kaikilla toimialoilla.

Soforilla on Nutanix Professional Reseller partneri status.

– Sofor tarjoaa sovelluksien elinkaaren hallintaan perustuvan lähestymismallin kautta asiakkaille uudenlaisen tavan hankkia ja hallita palveluitaan multihybridi-pilvissä, sanoo Timo Lindström, Nutanixin Suomen, Norjan ja Baltian maajohtaja.

– Yritykset hyödyntävät laajasti eri pilvipalveluita. Saadakseen niistä täydellisen hyödyn tulee ne yhdistää toisiinsa. Soforin Nutanixiin perustuva Enterprise Cloud -ratkaisu on luotu parantamaan ja tehostamaan eri pilvien hyötyjä. Enterprise Cloud -ratkaisun keskiössä ovat loppukäyttäjät ja heidän hyödyntämänsä sovellukset, joiden elinkaaren hallintaa ratkaisulla parannetaan. Enterprise Cloud -ratkaisu tarjoaa yrityksille uudenlaista tehokkuutta pilvien väliseen kilpailutukseen ja ennen kaikkea helppoutta hajanaisten ympäristöjen hallintaan, kertoo Soforin myyntijohtaja Sami Eerola.