Kehittyneet menetelmät vievät turvallisuuden johtamisen uudelle tasolle

  • Autamme saavuttamaan nolla tapaturmaa -tavoitteen
  • Autamme täyttämään työturvallisuuslain edellyttämät vaatimukset
  • Helpotamme esimiesten työtä

Lähelle nollaa tapaturmaa päästään vain suunnitelmallisella turvallisuusjohtamisella, siinä TAVA Safety auttaa sinua.

Laiteriippumaton turvallisuushavaintojen tekeminen on helppoa.

Turvallisuusjohtaminen helpottuu yrityskohtaisten turvallisuusprosessien automatisoinnilla ja integroitumalla taustajärjestelmiin.

Kehittynyt analytiikka ja raportointi auttaa esimiehiä ja johtoa kiinnittämään huomiota oleellisiin, turvallisuutta parantaviin seikkoihin.

Haluan tästä lisätietoa

Seppo Salo

Johtaja, vastuullisuuden ja kestävän kehityksen ratkaisut