AI SaaS – and beyond!

Ennakoivaa älykkyyttä olemassa oleviin järjestelmiin

  • Tekoäly palveluna – et osta uutta järjestelmää
  • Tekoäly vähentää manuaalista työtä
  • Tekoäly tukee ja tehostaa operatiivista toimintaa

AI SaaS tuo tekoälyä käyttämääsi järjestelmään. Tekoälyn tuottama tieto integroidaan ohjaamaan ja tukemaan olemassa olevien tietojärjestelmien prosesseja.

Suurin osa vapaamuotoisesta tekstistä jää hyödyntämättä. AI SaaS -ratkaisumme löytää ja oppii merkityksiä ja ilmiöitä myös tekstimuotoisesta datasta.

Ratkaisuamme on jo hyödynnetty esimerkiksi asiakaspalautteiden, työturvallisuusilmoitusten ja huoltokutsujen automaattiseen käsittelyyn.

#koneoppiminen #NLP #integraatio #rocketscience

Haluan tästä lisätietoa

Petri Salo

Avainasiakaspäällikkö