Alkon tuotevalikoimasuunnittelun lähtökohtana on monipuolinen ja kattava tarjonta – vakiovalikoimasta löytyy tuhansia tuotetta ympäri maailmaa. Laajaa vakiovalikoimaa täydennetään kausituotteilla.

Laajan tuotevalikoiman hallinta on Alkon yksi liiketoiminnan ydinprosesseista. Sofor on toteuttanut yhtiön tuotehallintajärjestelmän (PIM), joka hoitaa tuotevalikoiman prosessin työvaiheet. Viranomaiset ja tavarantoimittajat tekevät säännöllisesti kyselyitä Alkolle, jonka pitää pystyä dokumentoimaan käsittelyvaiheet tarjouksesta tuotteeksi.

Tuotteistus sujuu systemaattisesti

Soforin toteuttama Alkon tuotehallintajärjestelmä hoitaa tuhansien tuotteiden hallinnan tarjousvaiheesta arkistoimiseen. Tuotteiden valintaprosessiin sisältyy työvaiheita, joissa eri henkilöt käsittelevät sekä tarjouksia että tuotteita. Kun yksi työvaihe on tehty, käsittely siirtyy automaattisesti eteenpäin prosessissa seuraavalle henkilölle. Tarjousvaiheen käsittelyn jälkeen ne tarjoukset, jotka johtavat tuotteisiin, käsitellään tuotehallintajärjestelmässä.

Tarjousten ja tuotteiden käsittelyhistoriassa joudutaan tasaisin väliajoin palaamaan pitkällekin taaksepäin, koska viranomaiset ja tavarantoimittajat tekevät säännöllisesti kyselyjä. Dokumentteihin jää tarkat tiedot käsittelijästä ja käsittelyajoista. Tuotteen eri vaiheiden seuraaminen järjestelmässä on helpottunut oleellisesti.

Täsmällisesti käyttäjätarpeisiin

Käyttäjäystävällinen järjestelmä ohjaa tekemistä ja on vapauttanut resursseja olennaisiin asioihin. Käyttäjät testasivat hyvin tarkkaan järjestelmän rakennusvaiheessa kaikki mahdolliset tilanteet tarjouksen kirjaamisesta aina valmiiksi tuotteeksi asti. Samat käyttäjät ovat olleet tiiviisti järjestelmän jatkokehityksessä mukana, joten siitä on vuosien saatossa hioutunut juuri yhtiön tarpeisiimme sopiva ratkaisu. Alkon kumppanina Sofor vastaa myös järjestelmän ylläpidosta ja tuesta.

Tuotehallintajärjestelmä on tehostanut tuotteistamista ja työntekijöiden ajankäyttöä

  • Kun tuotteet hallitaan keskitetysti, tieto on aina luotettavaa ja ajan tasaista.
  • Järjestelmä tukee selkeää ja systemaattista tuotteistamista.
  • Tuotteen eri vaiheiden seuraaminen käy sujuvasti dokumentointi löytyy helposti.
  • Tarjousten ja tuotteiden käsittelyhistoriassa päästään palaamaan pitkällekin historiassa taaksepäin, kun viranomaiset ja tavarantoimittajat tekevät kyselyitä.