SSAB on erikoistunut terästuotantoon ja teräsrakentamiseen. Toimipisteitä SSAB:lla on Suomen lisäksi useissa eri maissa, joissa muun muassa jatkojalostetaan teräksestä komponentteja asiakkaiden eri tarpeisiin. SSAB:n tehtaat käyttävät tuotannon ohjaamiseen liiketoiminta-alueesta riippuen eri toiminnanohjausjärjestelmiä, jotka ovat kriittisiä jokaisen toimipisteen kannalta. Sovellusten ja järjestelmien on toimittava ympärivuorokautisesti, jotta liiketoiminta voi palvella asiakkaita keskeytyksettä mahdollisimman tehokkaasti

SSAB:n Citrix-ympäristö oli aiemmin kahden eri toimittajan vastuulla, mikä aiheutti haasteen palveluhallinnassa. Kuten muissakin monitoimittajaympäristöissä, asiakas joutui ottamaan usein kantaa vastuukysymyksiin, mikä saattoi viivästyttää ongelmanratkaisua, luoda kustannuksia sekä pahimmillaan vaikuttaa liiketoiminnan palveluun.

Tätä haluttiin nyt yksinkertaistaa eli siirtää palvelu kokonaisuudessaan yhden luotettavan kumppanin vastuulle.

”Soforin kanssa yhteistyössä tehty palvelumalli on räätälöity nyt yksinomaan SSAB:n käyttöön, mikä mahdollistaa joustavan ja ketterän palveluhallinnan. Emme ole enää juurikaan sidoksissa muiden ympäristöjen ja isojen toimijoiden huoltokatkoihin”, kertoo SSAB:n IT palvelupäällikkö Tero Nikkarikoski.

Sovellukset toimivat keskitetysti

Sofor toteutti yhdessä SSAB:n kanssa Citrixiin perustuvan joustavan sovellus- ja työpöytäjulkaisualustan IBM:n teknologiaan perustuvalla palveluinfrastruktuurilla. Palvelua tukemaan asennettiin Soforin kehittämät palveluhallinnan työkalut. Tällä hetkellä SSAB:lla pyöritetään palvelun avulla noin 60 eri sovellusta, joista osa on liiketoimintakriittisiä tuotannonohjausjärjestelmiä. Sofor vastaa sovellusjulkaisujen toiminnasta ympärivuorokautisesti.

Sovellusjulkaisussa kriittiset sovellukset ajetaan keskitetysti ja turvallisesti laitetilaan sijoitetuilta palvelimilta, ei käyttäjien työasemilta. Näitä sovelluksia käytetään etänä työasemaan asennetun Citrix Receiver -asiakasohjelman kautta, jolloin käyttäjät pystyvät joustavasti työskentelemään ajasta, paikasta ja päätelaitteesta riippumatta ympäri maailmaa.

”Citrix-teknologian avulla sovellukset eivät ole paikkakuntasidonnaisia. Kun työntekijöillä on käytettävissään SSAB:n työasema ja verkkoyhteys, he pystyvät työskentelemään joustavasti. Ilman Citrix-ratkaisua työskentely olisi hidasta tai jopa mahdotonta”, kertoo SSAB:n IT-infrapäällikkö Teemu Tilli.

 

Ongelmatilanteissa Soforin etätyökalujen avulla päästään suoraan työntekijän omalle työpöydälle. Virtuaalinen apu tapahtuu viiveettä: Soforin Service Desk toimii vuorokauden ympäri vuoden jokaisena päivänä.

”On hienoa, miten Sofor koulutti omat Service Desk -työntekijänsä näin nopeasti Citrix-maailmaan. Saamme heti ensimmäiseltä asiakaspalvelijalta osaavaa tukea, mikä kertoo korkeasta sitoutumisesta ja palveluhalusta. Soforlaiset ovat pystyneet takaamaan meille korkean käytettävyyden kustannustehokkaasti”, kiittää Tilli.

Perusteellinen selvitystyö kaiken a ja o

Ennen järjestelmien siirtoa tehtiin perusteellinen ja suunnitelmallinen selvitystyö. Sofor esitti pohjustustyötä varten erilaisia skenaarioita, joiden avulla saatiin realistinen näkemys nykytilanteesta, ongelmakohdista ja käytettävyydestä. Samalla hahmottui myös todenmukainen visio aikatauluista ja kustannuksista.

”Sofor kuunteli alussa meidän toiveemme ja toteutti ne joustavasti ja aikataulussa. Heillä oli erittäin sitoutunut asenne projektin alusta loppuun”, kertoo Tilli.

 

Ratkaisun toteutuksessa kriittiset hetket koettiin, kun Sofor otti vastuulleen vanhan järjestelmäympäristön keskellä SSAB:n kiireisintä tuotantokautta. Siirto tehtiin pala kerrallaan, joten vanhat ja uudet järjestelmät toimivat rinnakkain.

”Osittaisella käyttöönotolla minimoimme liiketoiminnalle aiheutuvat riskit. Työ kesti noin kaksi kuukautta. Vanhoista järjestelmistä luovuttiin vasta, kun uuden järjestelmän toimivuus oli varmistettu muun muassa testauksen avulla”, muistelee Tero Nikkarikoski.

Tiiviissä yhteistyössä jatkuvaan kehittämiseen

Jo projektin aikana tehtiin myös tuotekehitystä. SSAB halusi, että käyttöönotto tehdään mahdollisimman pienillä riskeillä, mutta kuitenkin niin, että uusia ratkaisuja voitaisiin ottaa käyttöön joustavasti. Yhtenä jatkokehityksen tuotteena syntyi Soforin kehittämä palveluportaali, joka antaa yhdessä valvontanäkymän kanssa erinomaisen kokonaiskuvan palvelun tilasta.

”Mietimme yhdessä, miten voimme tulevaisuudessa laajentaa infrastruktuuria joustavasti ja kehittää sitä yhä käyttäjäystävällisemmäksi”, kertoo Nikkarikoski. ”Seuraavaksi kehitämme yhdessä palvelu- ja käyttöraportointia sekä mobiiliratkaisuja”, kertoo Tilli seuraavien kuukausien kehitystoimenpiteistä.

Soforin palvelut ja ratkaisut

SSAB:lle toimitetun Citrix Management -palvelukokonaisuuden lähtökohtana on korkea käytettävyys, palveluiden nopea palautettavuus ja toimiva muutoshallinta. SSAB:n, Soforin ja Arrow ECS:n yhdessä suunnittelema infrastruktuuri on toteutettu siten, että Soforin Service Desk pystyy ratkaisemaan ongelmatilanteet jo ensimmäisen tason tukitoimenpiteillä. Infrastruktuuri mahdollistaa myös katkottomat versiopäivitykset sekä huolto- ja laajennustöiden joustavan toteutuksen käyttäjiä häiritsemättä. Soforin Citrix Management -palvelu tuottaa SSAB:lle laadukkaan sovellusjulkaisu- ja VDI-kokonaisuuden. Asiakkaan liiketoiminnan nopeisiin tarpeisiin vastataan vakiomuutosten vasteajallisilla toimituksilla. Soforin Tilannekuva– ja eDesk-palvelunäkymät sekä vikalippujärjestelmäintegraatio tuottavat jatkuvaa ajantasaista tietoa julkaistujen sovellusten käytettävyydestä SSAB:n liiketoimintayksiköiden käyttöön.