Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS) on 24 kunnan muodostama kuntayhtymä. Sen tehtävänä on tuottaa jäsenkunnille ja niiden asukkaille tarpeellisia erikoissairaanhoidon ja kehitysvammahuollon palveluja. HUS:n sairaaloissa työskentelee noin 22 500 ammattilaista.

Valtavassa organisaatiossa on luonnollisesti valtavia määriä hallittavaa tietoa ja materiaalia. Laitekannan suuruus on n. 100.000.

Lääkintälaitteiden hallinnassa ja kunnossapidossa HUS on käyttänyt Soforin Mequsoft-sovellusta vuodesta 2006. Sovellukseen kirjataan kaikki laitteen hankintaan sekä elinkaareen liittyvät toimenpiteet ja tiedot esimerkkeinä huoltotiketit, huollon kustannukset ja historia sekä määräaikaistoimenpiteet ja takuutiedot.

HUS-alueen tiedot keskitetty

HUS:lla on useita eri toimintayksiköitä maantieteellisesti laajalla alueella. Vain keskitetyllä ratkaisulla pystytään ottamaan haltuun ja huolehtimaan tällaisesta kokonaisuudesta.

 

“HUS-alueen lähes tuhat osastonhoitajaa voivat helposti tarkastaa mitkä kaikki laitteet heillä on käytössään. Tämän työvälineen avulla kohdataan kentän tarpeet“, arvioi HUS-kuntayhtymän tekninen johtaja Mika Päivärinta.

Tuntuvia hyötyjä laitteiden elinkaarenhallinnasta digitaalisesti

Irtaimistorekisterin inventointitoiminnot ja QR- tai viivakoodin hyödyntämismahdollisuudet keräävät kiitosta. Rekisterin perusteella on helppo tehdä inventaariota. Laiterekisteri helpottaa tiedonkulkua, poistaa päällekkäistä työtä ja ennen kaikkea tieto on yhdessä paikassa ajantasaista. Näin säästetään työaikaa, ja hoitajat voivat keskittyä päätehtäväänsä eli hoitotyöhön.

Päätöksenteko tehostuu uuden BI-raportoinnin ja analytiikan avulla

HUS on panostanut nykyaikaiseen raportointiin, jonka avulla saadaan selville lääkintälaitteiden tilannekuva. Soforin toteuttama ratkaisu perustuu MS SQL 2016 tietokantaan sekä MS Power BI Pro – työkaluun, jolla suuret tietomäärät visualisoidaan eri käyttäjäryhmien tarvitsemassa muodossa. Nyt voidaan entistä paremmin mitata huollon tehokkuutta ja kustannuksia aina yksittäisen laitteen tasolle asti. Raportoinnin avulla saadaan myös tarkempaa tietoa olemassa olevista laitteista tulevia hankintapäätöksiä varten.

 

”Tiedolla johtaminen on aivan keskiössä sairaaloiden erittäin kriittisessä laiteympäristössä, jossa toimimattomuuden seuraukset voivat olla dramaattisia. Laitakannan arvo on myös todella merkkittävä. Digitalisaation tuomat hyödyt ovat tässä yhteydessä erityisen konkreettisesti todettavissa”, kertoo Soforin Business Director Seppo Salo.