K-ryhmässä on pitkään ja systemaattisesti kehitetty toimintatapoja ja palveluita henkilöstön hyvinvoinnin tukemiseksi. Nyt hyvinvoinnin kehittämiseen valjastetaan entistä vahvemmin tiedolla johtaminen. Tavoitteena on hyvinvointia uhkaavien riskien parempi ennakointi ja hyvinvoinnin haasteisiin tarttuminen yhä varhaisemmassa vaiheessa.

Vuodenvaihteessa käynnistyi hanke, jossa Keskolle rakennetaan uusi järjestelmä henkilöstön hyvinvoinnin johtamisen tueksi.

Kokonaistilanne henkilöstömme työkyvyn osalta on varsin hyvä. Isona yrityksenä ja kaupan alan vastuullisimpana yrityksenä maailmassa haluamme kuitenkin aina pyrkiä parempaan ja varmistaa mahdollisimman ennakoiva tapa toimia. Meille rakennettava uusi järjestelmä ja työkykyjohtamisen prosessien kehittäminen auttavat johtamaan henkilöstömme hyvinvointia entistä systemaattisemmin, sanoo K-ryhmän hyvinvointijohtaja Katriina Ahtee.

Teknologiahanke toteutetaan yhdessä Soforin kanssa, jolla on pitkä kokemus työhyvinvoinnin ja työturvallisuuden prosessien digitalisoinnista. Reaaliaikainen yhdestä paikasta löytyvä tieto ja järjestelmän lähettämät ilmoitukset auttavat esimiestä tarttumaan ajoissa hyvinvoinnin haasteisiin ja ehkäisemään sairauspoissaolojen pitkittymistä sekä tarjoamaan työntekijän työkykyä tukevia monipuolisia ratkaisuja ajoissa.

Tässä projektissa yhdistämme vahvan työkyvyn prosessiosaamisemme ja uusimman teknologian. Sofor on tukenut ratkaisuillaan näitä prosesseja pitkään, ja on johtava toimija niiden digitalisoinnissa. Kehittämämme tekoälyratkaisut tulevat myös näkymään osana uudenlaisia toimintamalleja. Esimiesten työtä helpotetaan rutiinien automatisoinnilla, laajemmin toteutuksessa on kyse monipuolisesta yhteistyöalustasta, jossa työterveys ja vakuutusyhtiöt osallistetaan kohdennetusti ja tehokkaasti työkyvyn palauttamisen vaatimiin ratkaisuihin. Asiakkaidemme saavuttamat hyödyt, kuten henkilöstön hyvinvointi ja sairaspoissaolojen väheneminen, ovat kiistattomat. On hienoa olla auttamassa työhyvinvoinnin kehittämisessä Keskoa, maailman vastuullisinta kaupan alan toimijaa, kertoo liiketoiminnan kehitysjohtaja Seppo Salo Sofor Oy:stä.

Avainasemassa ennakointi

Suomessa kuten K-ryhmässäkin yleisimpiä työkykyä heikentäviä syitä ovat tuki- ja liikuntaelinsairaudet sekä kasvavassa määrin henkiseen hyvinvointiin ja mielenterveyteen liittyvät tekijät. Molemmissa tapauksissa varhainen ja oikeanlainen asioihin tarttuminen ovat avainasemassa työkyvyn palautumisen ja työhön paluun kannalta.

Yhtenä lähtökohtana hankkeelle on ollut sekä sisäisten että ulkoisten yhteistyökumppaneittemme yhteistyön tiivistäminen. Tulevaisuudessa hyödynnämme entistä enemmän tekoälyn ja analytiikan tuomia mahdollisuuksia hyvinvoinnin ja työkyvyn johtamisessa ja päätöksenteon tukena, Ahtee jatkaa.

Lisätietoja:

Sofor Oy, Seppo Salo, Business Development Director, p. 050 384 3364, seppo.salo@sofor.fi

Linkki uutiseen Keskon sivulla