Sofor on ollut mukana kaksi vuotta kestävässä “Construction site safety boosted by IoT” -projektissa, jonka tavoite on parantaa työturvallisuutta ja -hyvinvointia rakennusalalla hyödyntäen IoT-pohjaisia tietointensiivisiä ratkaisuja.

Projekti keskittyi mm. sensoriratkaisuihin älytyövaatteissa ja ennustavaan tekoälyanalytiikkaan.

Sofor kehitti projektissa tekoäly- sekä analytiikkaratkaisuja IoT- ja muun työturvallisuusdatan yhdistämiseen.

Soforilla on pitkä kokemus sekä työturvallisuusprosesseista että tekoälyn soveltamisesta näissä prosesseissa olevaan dataan.

Projektissa olivat mukana myös Congrid, Dimex, Empower, Fira, iProtoXi, Lipa-Betoni, Teknologian tutkimuskeskus VTT ja Telinekataja.

Projektia rahoittaa Business Finland.

Lisätietoa projektista: 

Soforcast -jakso aiheesta: Voivatko älyvaatteet tehdä työpaikoista turvallisempia?

ConIot-projektin sivustolta

Seppo Salo, Director, Business Development, seppo.salo(@)sofor.fi, p. 050 384 3364.