BE Group panostaa työntekijöiden terveelliseen ja turvalliseen työympäristöön ja on sitoutunut sen jatkuvaan parantamiseen. Tavoitteena on ennaltaehkäistä tapaturmia ja vähentää työpaikalla esiintyviä terveys- ja turvallisuusriskejä. Saavuttaakseen tavoitteensa BE Group etsii koko ajan uusia tapoja parantaa työturvallisuutta.

Yksi tällainen oli tekoälyhanke, jonka BE Group Oy teki yhdessä Soforin kanssa. Hankkeessa pyrittiin hyödyntämään jo olemassa olevaa työturvallisuustietoa yhä paremmin ja tämän perusteella automaattisesti käsittelemään työturvallisuusilmoituksia tekoälyä käyttämällä. Tekoälyalgoritmi tunnistaa muun muassa, mihin työturvallisuuden ilmiöihin ilmoitukset kohdistuvat. Tällaisia ilmiöitä ovat esimerkiksi suojavarusteiden järjestelmällinen käyttö ja esteettömät kulkuväylät.

”Turvallisuuskulttuuri on osa jokaisen BE Groupilaisen arkea. Haemme koko ajan uusia tapoja ymmärtää paremmin, mitä asioita turvallisuuden ympärillä tapahtuu. Olemme jo tässä vaiheessa saaneet aivan uudenlaista ymmärrystä henkilöstömme tekemien turvallisuushavaintojen ja lähellä piti -ilmoitusten syistä ja taustoista.”, kertoo Esa Koivisto, BE Groupin HSEQ Manager.

” Olimme pitkään hakeneet tapaa hyödyntää tekoälyä omassa arjessamme. Soforin analytiikkatyöpaja-konsepti oli meille helpoin tapa siirtyä sanoista tekoihin. Työturvallisuusdatan hyödyntäminen oli todella vaivatonta ja helppoa.  Samalla saimme paljon ymmärrystä siitä, mihin muuhun AI SaaS -ratkaisua voisi soveltaa”, sanoo Tero Virtainlahti, BE Groupin IT Operations Manager.

Sofor kehitti projektin aikana analysointikäyttöliittymän, jonka avulla BE Groupin työturvallisuudesta vastaavat voivat tarkastella tekoälyn löytämiä ilmiöitä ja yhdistää nämä työturvallisuusilmoitusten taustatietoihin. Tämän käyttöliittymän avulla voidaan havaita poikkeamia tai tutkia esimerkiksi sitä, miten tietyt toimenpiteet kuten kohdistetut työturvallisuuskampanjat ovat vaikuttaneet ilmiöiden esiintymiseen.

Teknisesti hanke oli mielenkiintoinen: Soforin AI SaaS -ratkaisu integroitiin asiakkaan Amazon Web Services (AWS) -pilvipalveluun, jossa heidän työturvallisuuden johtamisjärjestelmänsä sijaitsee. Tällä hetkellä AI SaaS -ratkaisu tuottaa BE Groupille päivittäin uutta tietoa ja ymmärrystä työturvallisuustilanteesta ja auttaa toteuttamaan BE Groupin työturvallisuusstrategiaa.

Käytössämme on nyt ratkaisu, joka tuottaa meille päivittäin tekoälyn analysoimaa tietoa työturvallisuustilanteesta. Nyt meillä on näkyvyys työturvallisuuteen liittyviin ilmiöihin ja syihin. Näin meillä on paremmat mahdollisuudet saavuttaa koko henkilöstöä koskevat turvallisuustavoitteet”, jatkaa Esa Koivisto.

Keskustele aiheesta

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *