citrix_koulutuksilla_varmuutta_nopeutta_laatua_asiakastyohonSoforin asiakaslähtöisyys perustuu osaaviin ihmisiin, jatkuvaan palveluiden parantamiseen ja kykyyn toteuttaa asiakkaille soveltuvia kokonaisuuksia.

Soforin myyjät ja tekniset asiantuntijat sekä koko Service Desk -tiimi ovat osallistuneet jo useamman vuoden ajan Arrow ECS:n järjestämiin virallisiin Citrix-koulutuksiin.

 

 

Vahvaa panostusta henkilökunnan osaamiseen

 

– Mielestäni Soforin ehdoton vahvuus ja kilpailuetu on satsaaminen henkilöstön kouluttamiseen. Citrix – kuten useat muutkin valmistajat – edellyttävät, että jälleenmyyjillä on tietty määrä sertifioituneita asiantuntijoita. Soforilla ennen sertifiointitestiä perehdytään aiheeseen kurssilla, jotta sertifiointi on osoitus henkilöstön osaamisesta eikä pelkkä muodollisuus, kertoo Arrown Business Manager Kia Wentzel, joka on tehnyt Soforin kanssa yhteistyötä siitä asti, kun Sofor aloitti Citrix-koulutukset.

 

Wentzel jatkaa henkilökunnan osaamiseen panostamisesta: Soforilla sertifioituneita henkilöitä on useampia, kun valmistaja vähimmillään edellyttää. Tämä on konkreettinen osoitus siitä, että yrityksessä arvostetaan osaavia työntekijöitä ja että heille halutaan antaa hyvät eväät hoitaa työnsä hyvin. 

Muita tärkeitä hyötyjä ovat olleet työntekijöiden jaksaminen ja työviihtyvyyden parantuminen, jotka ovat mahdollisia, kun osaaminen ja työkalut ovat kunnossa.

 

– Meillä ollaan aina valmiita ja innokkaita lähtemään koulutukseen sekä nauttimaan uuden oppimisesta. Innokkuus näkyy myös jälkikäteen, kun hyödynnetään opittuja asioita yhdessä. Koulutusten jälkeen käytännön kokemus karttuu nopeasti kun tehdään oikeasti niitä asioita, joita on opeteltu, kiteyttää Service Desk Manager Sari Maunula Soforilta.

 

Tukea ja uusia näkökulmia asiakastarpeiden ratkomiseen

Asiakkaiden toiminta on jo pitkään ollut tietotekniikkariippuvaa. Tuottavuuden kasvattaminen ja uudet toimintatavat edellyttävät aina myös tietojärjestelmien muutoksia. 

 

– Asiantuntijoidemme tehtävänä on tukea asiakkaidemme liiketoimintaa siten, että sovellusten korkea käytettävyys säilyy ja niiden toiminnot eivät vaarannu. Liiketoiminnan muuttuessa sen vaatimat järjestelmämuutokset pitää pystyä toimittamaan nopeasti ja sovitulla palveluvasteella. Tietotekniikka ja sen palvelut eivät saa olla liiketoiminnan kehityksen jarruna. Siksi meillä pitää olla vahvaa osaamista ja siksi koulutamme henkilöstöämme, kuvailee Business Manager Harri Ruoho Soforilta toimintaympäristöä.

 

Kasvanut ammattitaito lisää varmuutta asiakastyössä

 

– Asiakkaan tarpeen ymmärtäminen on helpompaa kun osaamisemme ja asiantuntemuksemme ovat koulutusten myötä kehittyneet paremmiksi. Koulutukset ovat myös parantaneet asiakasyhteistyötä siinä, että asioista puhuessamme käytämme samaa kieltä. Ihmiset tuntevat asian paremmin omakseen ja pystyvät keskittymään itse tekemiseen. Tiimihenkisyys tulee mukaan kuvaan automaattisesti ja kyky palvella asiakasta paranee, mainitsee Sari Maunula koulutusten hyödyistä.

 

Vikatilanteiden ratkaisut nopeutuneet

Kouluttautuminen on kasvattanut soforilaisten ammattitaitoa ja tuonut varmuutta toimia tehtävissään. Jokainen on valmiimpi ratkomaan ongelmatilanteita nopeasti.

 

– Osaamisemme paras hyöty tulee siitä, että asiakkaiden palvelupyynnöt ja viat saadaan ratkaistua tosi nopeasti. Nyt jokainen asiantuntija meillä voi ratkoa niitä tämän osaamisen tuomalla varmuudella, kertoo Sari Maunula. Olemme saaneet Service Deskimme toiminnasta tosi hyvää palautetta asiakkailtamme. Iso kiitos tästä kuuluu koulutuksille. 

 

Harri Ruoho korostaa, että koulutusten avulla taataan hyvä asiakaskokemus jatkossakin. 

 

– Olemme alusta asti saaneet hyvää palautetta Citrix-asiakkailtamme. Jatkuvan kouluttautumisen hyötynä on ennen kaikkea se, että teknologian kehittyessä ja asiakastarpeiden muuttuessa kykenemme ylläpitämään jo saavuttamamme korkean palvelutason.