Organisaatioissa käsitellään mittaamatonta määrää dataa. Osa on kertakäyttöistä, osa arvokasta toiminnan sujuvan jatkumisen kannalta, osa on tärkeää säilyttää vaikkapa lainsäädännöllisistä syistä tai tutkimuskäyttöön.

Datan arvo mitataan erityisesti vaihdettaessa järjestelmiä, joissa dataa käsitellään ja säilytetään. Arvokas data on saatava säilymään, sen käyttöä on pystyttävä jatkamaan ja sen tulee säilyä sisällöllisesti eheänä myös järjestelmän vaihtuessa.

Migraatiot eivät ole veljiä keskenään

Projektit ja näin myös migraatiotarpeet ovat hyvin erilaisia. Toisinaan on tarpeen siirtää mittava määrä dataa, kun siirrytään kokonaan toiseen toimintaympäristöön, joko teknisesti tai laajojen organisatoristen muutosten takia. Toisinaan riittää, kun siirretään vain kaikkein tärkein data jonkin yksittäisen uuden järjestelmän käyttöönoton yhteydessä.

Perusperiaatteet migraatiossa ovat yksinkertaiset: dataa siirretään sopivilla välineillä järjestelmästä toiseen. Moni asia vaatii kuitenkin pohtimista, ota ainakin seuraavat huomioon:

  • mitkä tulevat olemaan datan käyttötarpeet uudessa sijainnissa
  • miten siirrettävä data rajataan
  • tarvitaanko siirtojen yhteydessä datan siivoamista tai modifioimista paremmin uuteen kohteeseen sopivaksi
  • miten huomioidaan dataan kohdistuvat käyttöoikeudet
  • miten taataan mahdollisimman katkoton käyttö
  • miten varmistetaan datan oikeellisuus ja käytettävyys siirron jälkeen
  • miten hoidetaan sujuva yhteistyö kaikkien osapuolten kesken, esimerkiksi datan lähde, käyttöympäristö ja datan kohde voivat kaikki olla eri osapuolten hallinnassa

Osaaminen ja toimitusvarmuus kasvavat kokemuksesta

Soforin asiantuntijat ovat toteuttaneet mittavan määrän eri tyyppisiä datan migraatioita luottaen omaan, vuosien saatossa kehittyneeseen konseptiinsa. Konsepti joustaa datan siirrossa eri laajuisiin tarpeisiin ja erilaisiin kohteisiin.

Olemme siirtäneet dataa erilaisiin arkistointijärjestelmiin, tietokantoihin uusien järjestelmien käyttöön, O365-ympäristöihin ja SharePoint Online -ohjelmistoon sekä erilaisiin tiedostomuotoihin (mm. xml) uusissa järjestelmissä käyttöön otettavaksi. Tämän lisäksi olemme migroineet on-premise järjestelmiä pilviympäristöihin.

Migraatioissa sujuva yhteistyö on avainasia

Migraatio-projekteissa on yleensä mukana useita toimijoita, kuten datan omistajia, it-asiantuntijoita ja useampia järjestelmätoimittajia. Monitoimijaympäristöjen ymmärtäminen ja sujuva yhteistyö osapuolten välillä onkin ehdottomasti yksi avainasia migraatioiden sujuvassa läpiviennissä.

Soforin asiantuntijoilla on pitkä kokemus monitoimijaympäristössä työskentelemisestä, muun muassa CGI:n kanssa. Viimeisin projekti sai hyvää palautetta, sekä CGI:ltä että loppuasiakkaalta.

”Asiakkaamme otti käyttöön uuden asianhallintajärjestestelmän, jossa siirryttiin Notes-tietokannasta SQL-pohjaiseen relaatiokantaan. Projekti toteutettiin yhteistyössä asiakkaan ja uuden järjestelmän toimittajan kanssa. Sofor toteutti projektin kehittämällään vaiheittaisella toimintamallilla, NotesToSQL-ratkaisulla, jossa Notes-tietokannassa oleva data siirretään SQL-pohjaiseen tietokantaan ja siitä edelleen asiakkaan tarpeiden mukaiseen jatkokäsittelyyn. Projekti eteni Soforin osalta hallitusti ja suunnitelmallisesti. Sofor nosti esille avoimia kysymyksiä ja mahdollisia riskitekijöitä, joiden avulla projektin riskejä saatiin käsiteltyä varhaisessa vaiheessa ja niille löydettiin ratkaisut. Soforin aktiivinen ja asiantunteva ote auttoi projektin aikataulussa pysymistä ja helpotti asiakkaan testaustyötä. Loppuasiakas oli erittäin tyytyväinen Soforin osuuteen projektissa. Kiitosta sai sekä projektipäällikkö että migraation läpivienyt tiimi.” kertoo CGI:n konsultointijohtaja Tuulikki Vallo-Harle.

Kirjoittaja

Pertti Makkonen

Johtaja, ratkaisupalvelut

Keskustele aiheesta

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *