Työkyvyn johtaminen

Hyvä työkyky ja turvallinen työpaikka on jokaisen perusoikeus.

Miksi Sofor?

Mitä teemme?

Autamme rakentamaan parempia ja turvallisempia työpaikkoja.

Miksi teemme?

Tänä päivänä työkyvyn kehittämisessä ja johtamisessa tulisi keskittyä vahvasti tiedolla johtamiseen ja tekoälyn hyödyntämiseen. Miksi? Koska kyseessä ei ole pelkkä kankea raportointijärjestelmä, vaan ennakoiva ja proaktiivinen järjestelmä, joka pystyy tekoälyä hyödyntämällä havaitsemaan varhaisetkin poissaolot ja sitä kautta parantamaan paitsi henkilöstön hyvinvointia, myös tuomaan ennakoivaa säästöä ja monipuolisempaa tietoa yritykselle.

Mielestämme asiakkaan tulee itse pystyä omistamaan työkyky- ja turvallisuusdatansa riippumatta siitä, keiden kanssa niihin liittyviä palveluita kulloinkin tuotetaan. Sinulla on myös oltava mahdollisuus vaihtaa yhteistyökumppaneita menettämättä aikaisemmin luotuja työkyvyn johtamisen prosesseja. Soforin avulla saat käyttöösi työkyvyn johtamiseen järjestelmät, jotka mukautuvat yrityksenne yksilöllisiin tarpeisiin. Tällöin voit tehdä esimerkiksi itse omia yksilöllisiä lomakkeita ja muotoilla siihen liittyviä prosesseja. Jokainen työpaikka on erilainen ja siksi myös työkyvyn johtaminen on yksilöllinen prosessinsa.

Käytössämme on markkinoiden ainoa järjestelmä, jossa ovat mukana työhyvinvoinnin ja työturvallisuuden johtamisen kaikki osa-alueet sekä toimivat yhteydet työterveyteen ja vakuutusyhtiöihin. Työkyvyn johtamiseen luotujen tekoälymallien avulla viemme ennakoinnin ja automatisoinnin uudelle tasolle. Hyvä työkyky ja turvallinen työpaikka on jokaisen perusoikeus. Siksi me Soforilla seisomme eturintamassa hyvinvoivien ja turvallisten työpaikkojen puolesta.

sofor

YKSILÖLLISET TOIMINTAMALLIT

sofor

KUSTANNUSSÄÄSTÖT JA TUOTTAVUUDEN PARANEMINEN

sofor

TAVA TEKOÄLYMALLIT LUOVAT AUTOMAATIOTA JA ENNAKOINTIA

Palvelut

TAVA® Health

Parantunut tuottavuus pehmein keinoin

  • Nopeutunut töihin paluu
  • Poissaolokustannuksien minimointi
  • Esimiehen työn helpottaminen

Monet yritykset haluavat johtaa työkyvyn prosesseja yksilöllisesti – – TAVA Health tukee tätä.

Annamme mahdollisuuden tehdä itse omia lomakkeita ja muotoilla niihin liittyviä prosesseja.

TAVA Health on turvallinen ja kattava moderneilla tekniikoilla tehty yhteistyöalusta asiakkaan työterveys-palveluntarjoajien ja vakuutusyhtiöiden välillä.

Yksilöllinen ratkaisu pitkällä elinkaarella

TAVA® Safety

Kehittyneet menetelmät vievät turvallisuuden johtamisen uudelle tasolle

  • Autamme saavuttamaan nolla tapaturmaa -tavoitteen
  • Autamme täyttämään työturvallisuuslain edellyttämät vaatimukset
  • Helpotamme esimiesten työtä

Lähelle nollaa tapaturmaa päästään vain suunnitelmallisella turvallisuusjohtamisella, siinä TAVA Safety auttaa sinua.

Laiteriippumaton turvallisuushavaintojen tekeminen on helppoa.

Turvallisuusjohtaminen helpottuu yrityskohtaisten turvallisuusprosessien automatisoinnilla ja integroitumalla taustajärjestelmiin.

Kehittynyt analytiikka ja raportointi auttaa esimiehiä ja johtoa kiinnittämään huomiota oleellisiin, turvallisuutta parantaviin seikkoihin.

TAVA® Mini

Työturvallisuuden raportointi alihankinta-suhteissa helposti verkkopalveluna

  • lakisääteinen työturvallisuusraportointi tilaajayritykselle ja vakuutusyhtiöllesi
  • yrityksen omat raportit (tapahtumat ja taajuudet)
  • alihankkijan raportit päämiehille projektikohtaisesti

Työturvallisuus ja sen hallinta ovat merkittäviä kilpailutekijöitä ja osoitus laadukkaasta toiminnasta.

Alihankintasuhteissa turvallisuus on usein ratkaiseva tekijä yhteistyön aloittamiselle.

TAVA® Mini -palvelun avulla yrityksesi työturvallisuustiedot ovat kätevästi yhdessä paikassa.

Palveluun voidaan luoda useita päämiessuhteita, ja jokaisessa niissä voidaan määritellä haluttu määrä raportointikohteita. Kohteet voivat olla esimerkiksi yksittäisiä projekteja tai vaikkapa vuosisopimuksia. Tapahtumien käsittelyn lisäksi raportointi sisältää jatkotoimenpiteiden hoitamisen yhteistyössä päämiehen kanssa.

Kaikki TAVA® Mini -palveluun kirjattavat tapahtumat tallentuvat yrityksen omaksi suojatuksi tietovarastoksi.

Voit tehdä palvelusopimuksen vaivattomasti alla olevasta linkistä ja saat TAVA® Mini -palvelun heti käyttöösi.

https://safetyt2v2.sofor.fi/t2v2/registration.form

Avautuvalle lomakkeelle syötetään yrityksen perustiedot sekä vastuuhenkilön tiedot, ja tallennuksen jälkeen käyttäjätunnukset saapuvat välittömästi vastuuhenkilön sähköpostiin. Tunnusten aktivoinnin jälkeen järjestelmä on käytettävissä. Hinta on 95 €/kk sisältäen 10 käyttäjätunnusta. Lisäkäyttäjien hinta on 4,20 €/hlö/kk (alv 0 %).

TAVA® Environment

TAVA® Quality

”Ilman monipuolista johtamisjärjestelmää olisi kansainvälisessä yrityksessä vaikea tunnistaa missä ja miksi tapaturmia tapahtuu, ja kuinka hyvin turvallisuustyötä tehdään. Safety toolin avulla yhtiö voi tunnistaa riskit tarkasti ja yksilöidysti, ja toteuttaa sekä omiin sääntöihinsä että lakiin perustuvaa ennakoivaa riskienhallintaa. Järjestelmällä saadaan myös tilastollista jatkuvuutta ja nähdään toimintatapojen kehittymiseen liittyvät muutokset!”

Harri Leppänen, Head of EHS, SSAB Finland

Lue kuinka autoimme SSAB Finlandia

Voisiko Sofor auttaa teitä?

Soforin erikoisjoukot ovat valmiina sinua varten. Ota yhteyttä niin katsotaan, kuinka rakennamme toimivan kokonaisuuden juuri teille!

Seppo Salo

Liiketoiminnan kehitysjohtaja