ALASIVU - Työkyvyn johtaminen

Työkyvyn prosessien digitalisoinnilla saavutetaan merkittäviä hyötyjä, kuten sairaspoissaolojen väheneminen, eläkeiän nousu ja kustannusten aleneminen.