Asiakkaamme hakevat apua ja tukea erilaisten liiketoiminnan haasteiden, kuten tehottomuuden, kasvun hidasteiden ja markkinamuutosten hallinnassa. Voin jakaa konsultoinnin kahteen osaan: 1. jokapäiväisiin haasteisiin ja 2. strategisiin haasteisiin.

Ratkaisukonsultointi on systemaattinen prosessi

Konsultointi perustuu ymmärrykseen asiakkaan liiketoiminnasta ja haasteista. Realististen vaihtoehtojen kartoittamisessa keskitytään faktoihin. Systemaattinen prosessi koostuu muutamista vaiheista, jotka toteutetaan täsmällisesti.

Näitä vaiheita ovat analyysivaihe, jossa nykytilanne kartoitetaan ja kuvataan seuraavia vaiheita varten. Suunnitteluvaiheessa esitetään vaihtoehtoisia ratkaisuja sekä toimenpiteet vaihtoehtojen toteuttamiseksi. Toteutusvaiheessa suunnittelut toimenpiteet toteutetaan ja lopuksi arvioidaan konsultoinnin tulokset ja tarvittaessa korjataan tai muutetaan esiin tulleet vaatimukset tai muutokset.

Tehokkaammat tavat toimia

Ratkaisukonsultointi jokapäiväisen haasteen ratkaisemiseksi kohdistuu tiettyyn prosessiin, joka ei toimi oikein tai prosessin käsittelyssä on esimerkiksi liikaa manuaalisia vaiheita. Tällöin palvelu ottaa kantaa myös teknisiin asioihin, kuten esimerkiksi tekoälyn hyödyntämisen mahdollisuuksista, integraatioiden ja API rajapintojen rakentamisesta ja tietokantojen optimoinnista.

Strategisten haasteiden osalta palvelu keskittyy enemmän kokonaiskuvan hahmottamiseen ja eri osa-alueiden vaikutuksista toisiinsa.

Investointimielessä molemmat palvelut on helppo hankkia, koska ne toteutetaan kiinteähintaisena työpajamenettelynä. Tilannearviot ja tavoitteiden määrittely käydään yhdessä läpi ja varmistetaan, että kaikki osallistujat saavat yhteisen näkemyksen etenemisestä ja tavoitteista. Toimenpidesuunnitelman jälkeen tiedetään miten edetä selkeästi ja miten valitut ratkaisut toteutetaan.

Palautteiden jälkeen taasen tiedetään, mitä saavutettiin ja miten seuraavat jatkotoimenpiteet sovitaan.

Ratkaisukonsultoinnin työpaja tarjoaa arvokkaan tilaisuuden syventää ymmärrystä liiketoimintaongelmasta, ja antaa hyvät eväät kehittää luovia ratkaisuja. Samalla sitoutetaan organisaation jäseniä yhteiseen tavoitteeseen.

Terveisin,

Petri

jutteluhetki kanssani

Kirjoittaja

Petri Salo

Avainasiakaspäällikkö

Keskustele aiheesta

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *