Asiakaskokemuksen parantaminen on monen yrityksen agendalla tällä hetkellä. Kun yrityksen prosessit toimivat moitteettomasti, asiakaskokemuskin paranee.

Liiketoimintaprosessien kehittämisessä yksi ensimmäisistä askeleista on nykytilan kuvaaminen. On tärkeää ymmärtää ja myös dokumentoida, miten tietty tehtäväkokonaisuus tehdään. Tämä tehdään kävelemällä yhdessä asiakkaan kanssa prosessi läpi, minkä tuloksena prosessi mallinnetaan helposti ymmärrettäväksi graafiseksi kuvaksi eli prosessikaavioksi.

Vastaako kuvattu prosessi todellisuutta?

Kokemuksemme mukaan on varsin inhimillistä, että asiakas kertoo sen tavan, jota hän pitää itselleen sopivana tai optimaalisena. 

Varsinkin poikkeamat toimintatavoissa tai ajalliset pullonkaulat tuppaavat helposti unohtumaan: Miksi jonkun henkilön tekemä tilaustyö vie enemmän aikaa tuotannossa kuin toisen? Onko jollakin henkilöllä työssään joitakin välivaiheita, joita muilla ei ole? Onko eri toimipisteiden tai osastojen välillä toimintatapaeroja? Vaatiiko joku asiakas suuremman työpanoksen kuin toinen?

Haluatko näihin kysymyksiin vastaukseksi numeerisia faktoja vai mutu-tuntuman?

Analytiikka tuo mukanaan faktat

Ottamalla analytiikan mukaan liiketoimintaprosessien kehittämiseen, voimme tunnistaa perinteisiä mittareita kuten läpimenoaikoja ja poikkeuksia, mutta myös edistyneempien menetelmien avulla esimerkiksi korrelaatioita ja piileviä rakenteita.

Analytiikan avulla voimme valita tehostamiskohteet numeerisiin faktoihin perustuen ja priorisoida ne vaikuttavuuden perusteella.

Sovittujen tunnuslukujen avulla seuranta helpottuu

Voimme käyttää samoja tunnuslukuja toteamaan tehostamistoimenpiteiden vaikutukset. Vakioidun mittariston avulla voimme tarkastaa säännöllisesti, onko prosessi pysynyt kuosissaan vai onko siihen tullut uusia poikkeamia.

Lopputuloksena prosessien läpikäynnistä ja siihen liitetystä analytiikasta on faktoihin perustuva suunnitelma yrityksesi toiminnan tehostamistoimenpiteistä.

Soforin Prosessipaja on nopein ja helpoin tapa aloittaa oman toiminnan tehostaminen ja matka kohti parempaa asiakaskokemusta.

Kirjoittaja

Pertti Makkonen

Johtaja, ratkaisupalvelut

Keskustele aiheesta

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *