BE Group on johtava teräksen, erikoisteräksen, ruostumattoman teräksen sekä alumiinin kauppaan ja tuotantopalveluihin erikoistunut yritys. BE Groupin asiakkaat toimivat pääasiassa rakennus- ja valmistavassa teollisuudessa Suomessa, Ruotsissa ja Baltiassa.

 

 

Arvot ohjaavat toimintaa

BE Group parantaa aktiivisesti toimintansa laatua, kuten teräspalvelukeskusten toimintaa, niiden logistiikkaa ja yhteistyötä logistiikkakumppaneiden kanssa. BE Groupin logistiikkakumppanit tuovat raaka-aineita varastoihin päivittäin ja vievät valmiit toimitukset eteenpäin.

Yksi BE Groupin perusarvo on läpinäkyvyys. BE Group halusi lisää läpinäkyvyyttä sisälogistiikkaan ja ymmärtää paremmin sen toimivuutta. Erityisesti terminaalissa yksittäisiin lastauksiin ja purkuihin käytettyä aikaa haluttiin seurata tarkemmin.

Sovellukset tehostavat sisälogistiikkaa

Sisälogistiikan tehtäviä päätettiin digitalisoida vaiheittain aloittamalla lastausprosessista ja jatkamalla purkuprosessiin. Tehtäviä varten rakennettiin kaksi sovellusta. Lähettämössä sovelluksella valmistellaan lastaukset ja purut pöytäkoneella, sovelluksella nähdään myös tilannekuva terminaaleissa. Toisella sovelluksella terminaaleissa kirjataan lastaus- ja purkutapahtumat mobiililaitteella.

BE Group käyttää Microsoftin ratkaisuja, joten sovellusten tekemisessä haluttiin hyödyntää jo olemassa teknologiaa.

BE Groupin tiimi on innovatiivinen ja etsii uteliaasti uusia toimintamalleja ja mahdollisuuksia sekä suuntaa eteenpäin testaamalla asioita nopeasti. Microsoft Power Platform -ratkaisu sopii tällaiseen ajattelu- ja toimintatapaan erityisen hyvin ja sen takia olemassa olevia lisenssejä päätettiin hyödyntää projektissa. Sovellukset on liitetty osaksi BE Groupin olemassa olevaa raportointijärjestelmää, ja ne ovat BE Groupin omassa Azure-ympäristössä.

 

Microsoft Power Platform edistää innovaatiokulttuuria

Microsoft Power Platformin avulla sovellusten kehittäminen on ketterää – se mahdollistaa uudenlaisen ja nopeamman kehityssyklin. Se tukee myös nopeasti muuttuvassa maailmassa tarvittavaa dynaamisuutta ja toimintatapojen jatkuvaa kehittämistä.

Keskeiset prosessien omistajat ja työntekijät ovat olleet alusta alkaen mukana ohjelmistokehityksessä ja vaikuttaneet vahvasti lopputulokseen, mikä helpotti myös sovellusten käyttöönottoa. Käyttö laajenikin nopeasti kaikkiin terminaaleihin Suomessa.

Määrämuotoisen ja digitalisoidun sisälogistiikan eri työvaiheista kerätyn tiedon avulla on jo saavutettu kustannussäästöjä.

Sovellusten avulla viestintä lähettämön ja terminaalin välillä parantui. Terminaalien lastaus- ja purkupisteiden välinen viestintä helpottaa kuljettajien auttamista tarvittaessa.

”Jokapäiväistä työtä meillä BE Groupissa ohjaavat perusarvomme: dynaamisuus, läpinäkyvyys ja kestävä kehitys. Etsimme uteliaasti uusia toimintatapoja antamalla tilaa aloitteille ja ideoille. Soforin kanssa pystyimme muuttamaan ideat toimiviksi ratkaisuiksi. Halusimme ensimmäisenä digitalisoida sisälogistiikkaa, mutta koska sovellusten tekeminen on osoittautunut hyvinkin ketteräksi, jatkamme ehdottomasti muiden tarpeiden kanssa.” kertoo Mikko Parkkila, BE Groupin Business Development Manager.

————————————————————————————————————————

Sofor yhdistää analytiikan, tekoälyn, robotiikan ja digitalisoinnin sekä infran hallinnan yhdeksi älykkääksi kokonaisuudeksi. Tässä projektissa on hyödynnetty Microsoft Power Platform -ratkaisua, jonka avulla voi analysoida tietoja, luoda ratkaisuja, automatisoida prosesseja ja luoda virtuaaliedustajia. Voit lukea lisää Digitalisaatio ja robotiikka -palveluistamme sekä Microsoft Power Platform -sovelluksista palvelusivulta.

Digitalisaatio ja robotiikka – Sofor