Tiedote

Analytiikkatoimittaja Sofor on kehittänyt tekoälyyn perustuvan menetelmän, jonka avulla pystytään tarkastelemaan suurta määrää kaupunkilaisten antamaa asiakaspalautetta. Pilottikohteena toiminut Helsingin kaupunki saa kaupunkilaisista päivittäin palautetta, josta osa julkaistaan kaupungin verkkosivuilla. Palautteen nopea analysoiminen ja ryhmittely kartalla parantaa tulevaisuudessa kaupunkilaisten vaikuttamista ja vuoropuhelua päättäjien kanssa.

”Kyseessä oli pilottiprojekti, jossa sovelsimme tekoälyä avoimen palautedatan louhinnassa ja analysoinnissa. Tänä päivänä moni kaupunki käsittelee palautetta vielä käsipelillä ja muun työn ohessa. Tekoäly auttaa olennaisen tiedon ryhmittelyssä esimerkiksi siten, että sen avulla saadaan nopeasti selville, missä kaupunginosassa asuvat toivovat esimerkiksi puistojen tehokkaampaa siivousta, katujen parempaa hiekoittamista tai kävelyteiden kattavampaa valaistusta”, Soforin Head of Analytics Kirsti Laurila kertoo.

”Helsingin kaupunki tähtää strategiassaan vuoropuheluun asukkaiden kanssa. Yhdessä kehittäminen ja entistä viihtyisämmän kaupunkiympäristön luonti tarvitsee sujuvaa palautteen keruuta ja olennaisimman erottamista. Soforin oma-aloitteisesti avoimella palautedatalla käynnistämä pilotti innostaa meitä tutkimaan tekoälyn mahdollisuuksia jatkossakin”, toteaa projektipäällikkö Marjatta Peltonen Helsingin kaupunginkanslian Osallisuus ja neuvonta -yksiköstä.

Soforin Laurila uskoo, että tekoäly auttaa tulevaisuudessa useita maamme kuntia viihtyisyyden ja asukastyytyväisyyden kasvattamisessa. Kunnat kilpailevat asukkaistaan ja asukkaat ovat entistä tiedostavampia, kun he valitsevat asumisympäristöään.

Soforin rakentama tekoälymenetelmä tuottaa visuaalista ja nopeasti silmäiltävää karttadataa, joka paljastaa asukaspalautteiden maantieteelliset keskittymät ja vahvimmat teemat. Tekoälyllä valjastettu ratkaisu tarkastelee asukkaan vapaamuotoisesti kirjoittaman tekstin, yhdistelee samaa aihetta koskevat teemat ja muodostaa asiasta kokonaiskuvan. Näin ihmiselle jää aikaa paneutua itse ongelmien ratkaisuun niiden havaitsemisen sijaan.

Lisätietoja:

Director, Business Development Seppo Salo, Sofor Oy, puh. 050 384 33364 sekä seppo.salo@sofor.fi

Projektipäällikkö Marjatta Peltonen, Osallisuus ja neuvonta, Helsingin kaupunginkanslia, puh. 050 347 0374 sekä marjatta.peltonen@hel.fi

Voit testata ratkaisua >>

Sofor on IT-palveluyritys, joka kehittää asiakkaidensa liiketoimintaa toimintatapoja ja –prosesseja konkreettisesti optimoimalla. Lisäarvo muodostuu älykkäästi erilaisesta sovellusten tehokkaamman hyödyntämisen, tiedon integraatioiden ja analysoinnin sekä mitatusti laadukkaan jatkuvan palvelun yhdistelmästä. Tietoturva, mobiili työtapa ja asiakkaan tiedon jakamisen tarpeet sidosryhmissä huomioidaan aina Soforin palveluissa. Lisätietoa sofor.fi

Kirjoittaja

Seppo Salo

Johtaja, vastuullisuuden ja kestävän kehityksen ratkaisut

Keskustele aiheesta

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *