Uudet tavat tehdä työtä ilman fyysisiä kohtaamisia ovat muuttaneet työelämää ja esihenkilöiden työtä

Työsuhteiden pituus on lyhentynyt ja työntekijöiden vaihtuvuus on kasvanut.  Rekrytointi on huomattava kustannus yritykselle ja uuteen työpaikkaan siirtyminen on iso päätös henkilölle. Puutteellinen perehdytys heikentää työntekijän motivaatiota ja työssä viihtymistä sekä madaltaa kynnystä hakea uutta työpaikkaa.

TAVA® Onboard hallitsee kaikki uuden työntekijän työn aloittamiseen liittyvät prosessit, tehtävät, työvälineet, kulku- ja käyttöoikeudet sekä tehtävien perehdyttämiseen liittyvät koulutukset ja materiaalit.

TAVA® Onboard on työntekijän ja esihenkilön apuna koko työsuhteen ajan parantaen työntekijän sitoutuneisuutta ja työnantajamielikuvaa.

 

Turvallinen ja hyvinvoiva työympäristö kaikkien oikeus

Työntekijöiden työkyvystä huolehtiminen on keskeinen osa työpaikan pitovoimaa. Työkyky muodostuu turvallisesta ja hyvinvoivasta työympäristöstä, mikä mahdollistuu vain useiden toimijoiden yhteistyöllä, jossa kaikilla on sama tieto käytettävissä.

Samalla korostuu yrityksen tarve pitää toimintaansa sovitetut prosessit ja syntyvä tieto omassa hallinnassaan, myös kumppaneiden vaihtuessa. Uudistunut TAVA® EHQS 2030 on työkyvyn tiedolla johtamisen ratkaisu, jossa integroituvat yrityksen omat, työterveyshuollon ja vakuutusyhtiöiden ammattilaiset sekä tietovirrat. Sen avulla yritys voi ennakoida, seurata ja reagoida tapahtumiin. Yrityksen ja esihenkilöiden apuna toimii Soforin jatkuvasti kehittyvä ainutlaatuinen tekoälyratkaisu.

Kokemuksemme mukaan hyvin hoidettu perehdytys ja työkyvystä huolehtiminen parantaa tuottavuutta. Tuloksena on pienempi työntekijöiden vaihtuvuus, vähemmän poissaolopäiviä ja pidempiä työuria – isommissa yrityksissä saavutetaan myös merkittävät säästöt vakuutusmaksuissa.

Soforin ratkaisuilla luot turvallisen ja toimivan työsuhteen nopeasti ja helposti.

Tutustu tarjontaan ja aloita parhaan työympäristön rakentaminen.

Tutustu ja lue lisää