Vietä teemapäivää kanssamme

Vuosittain 28. huhtikuuta vietettävänä Maailman työturvallisuus- ja työterveyspäivänä edistetään työtapaturmien ja ammattitautien ehkäisyä maailmanlaajuisesti. Kyseessä on valistuskampanja, jonka tarkoituksena on kiinnittää kansainvälinen huomio ongelman laajuuteen ja siihen, miten turvallisuus- ja terveyskulttuurin edistäminen ja luominen voi auttaa vähentämään työperäisten kuolemantapausten ja tapaturmien määrää. Kyseessä on samalla työssä menehtyneiden ja vammautuneiden työntekijöiden muistopäivä.

Tänä vuonna kansainvälinen työjärjestö ILO kiinnittää huomiota erityisesti joustavien työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmien merkitykseen työturvallisuudesta ja -terveydestä huolehtimisessa. Näiden merkitys on ILOn mukaan koronapandemian aikana vain korostunut entisestään.

TAVA® Safety

Vie työturvallisuuden johtaminen uudelle tasolle

Lähelle nollaa tapaturmaa päästään vain suunnitelmallisella turvallisuusjohtamisella, siinä TAVA Safety auttaa sinua.

Lue lisää

Sisältöä teemapäivään:

Webinaari: Työturvallisuustilanne juuri nyt ja voisiko tekoäly olla avain parempaan huomiseen?

Järjestämme työturvallisuuspäivän kunniaksi webinaarin, jossa pureudutaan ajankohtaiseen tietoon työturvallisuudesta yhdessä Tapaturmavakuutuskeskuksen tutkimusyksikön johtajan Mika Tynkkysen kanssa. Tutustumme TVK:n analyysien ajankohtaisiin tuloksiin ja pohdimme niiden perusteella työturvallisuuden tilannetta Suomessa.

Vuonna 2022 työpaikkatapaturmat sekä kuolemaan johtaneet työpaikkatapaturmat kasvoivat. Tilanteen kääntäminen parempaan suuntaan vaatii ensin ajantasaisen tilannekuvan ja sen jälkeen jatkuvaa oikein kohdennettua työturvallisuuden kehittämistä.

Seppo Salo ja Santtu Hietamäki ovat olleet aktiivisesti kehittämässä tekoälyä tunnistamaan tapaturmien juurisyitä ja tapaturmariskejä. He demoavat tekoälyavusteista ESAW-koodin valintaa webinaarissa.

lue lisää

Tiedote: Tekoäly uudistaa menetelmiä, joilla vähennetään työtapaturmia

Sofor on pitkään hyödyntänyt tekoälyä työturvallisuusdatan analysoinnissa ja ennakoinnissa, sekä piiloon jäävien ilmiöiden löytämisessä. Sen avulla tunnistetaan tapaturmariskejä ja korrelaatioita, esimerkkinä vaikkapa tapaturma-altteimmat paikat tai toimintatavat tehtaalla.

Uusimmassa hankkeessa tekoälyä kehitetään nimenomaan tunnistamaan tapaturman juurisyyt, ja näin helpottamaan edellä kuvattuja haasteita. Tarkoituksena on tuottaa mahdollisimman rajattu määrä juurisyyvaihtoehtoja tapaturman tutkijoiden käyttöön.

Lue lisää

Podcast: Onko nolla tapaturmaa realistinen tavoite yrityksille?

Soforin Sami Eerola ja Seppo Salo saivat vieraakseen Tiina-Mari Monnin Nolla tapaturmaa -foorumista. Nolla tapaturmaa on työpaikkojen verkosto, jonka tavoitteena on työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin jatkuva parantaminen sekä hyvien käytäntöjen levittäminen.

Onko nolla tapaturmaa edes mahdollista yrityksille?

Mitkä ovat hyvät käytännöt, joilla päästään kohti nollaa tapaturmaa?

Hyppää mukaan kuuntelemaan mielenkiintoista podcastia!

Työkykyyn ja -turvallisuuteen panostamalla säästät poissaolokuluissa jopa 20 %

Tapaturmat tuottavat vahinkoa työntekijöille, vaikuttavat heidän läheisiinsä ja ne koskettavat myös koko työyhteisöä. Ne aiheuttavat yrityksille myös aineellisia menetyksiä.  Panostamalla työkykyyn ja -turvallisuuteen voidaan saada huomattavia säästöjä. Ne voidaan saavuttaa valvomalla tilannetta järjestelmän avulla ja puuttumalla ongelmiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Soforin ratkaisu tähän on TAVA® Safety -järjestelmä, joka vie turvallisuuden johtamisen uudelle tasolle.

 

Laske oman yrityksesi säästö