Digitalisaation myötä tietotekniikan rooli on kasvanut ja muuttunut merkittäväksi liiketoiminnan jatkuvuuden kannalta. Lyhyetkin katkokset IT-palveluissa voivat aiheuttaa menetyksiä yritykselle – asiakaskokemukselle, tuottavuudelle, liikevaihdolle ja kannattavuudelle. Tämän takia IT-palvelut ja -ratkaisut on tärkeä liittää osaksi yrityksen jatkuvuussuunnitelmaa.

Sofor tekee riskikartoituksia yrityksen IT-toimintaympäristöstä. Näissä kartoituksissa yrityksen tämän hetkinen IT-toimintaympäristö käydään läpi – näin saadaan ajantasainen, oikea ja kattava käsitys siihen liittyvistä riskeistä.

IT-toimintaympäristön kartoituksessa käydään läpi seuraavaa

  • tunnistetaan ja kuvataan riskit
  • arvioidaan riskien toteutumisen todennäköisyys ja vaikutukset
  • luodaan mahdollisuudet hallita riskiä
  • raportoidaan ja seurataan riskejä

Kartoitus parantaa yrityksen toimintavalmiutta – yrityksen johto saa ymmärryksen, millaisia vaikutuksia riskeillä on yrityksen keskeisille toiminteille. Tämän jälkeen on helppoa aloittaa työt riskien poistamiseksi tai vähentämiseksi.

Kartoituksessa luodaan kehityspolku tulevaan

Liiketoiminnan pidemmän ajan jatkuvuuden kannalta on tärkeää luoda pohja tietotekniikkapalveluiden kehittämiselle. Osana kartoitusta syntyy vaihtoehtoisia kehityspolkuja hyötyineen ja haasteineen. Kehityspolkujen tavoite on luoda asiakkaalle mahdollisimman ketterä ja muutoskykyinen ympäristö tukemaan liiketoimintojen mahdollisia muutoksia. Tuloksena asiakas saa roadmapin IT-hankintoihin ja niiden aikataulukseen.

Pohjanmaan Kaluste selvitti nykytilan Soforin avulla

Pohjanmaan Kaluste on vuonna 1964 perustettu pohjalainen perheyritys, joka valmistaa hyvin suunniteltuja ja asiakkaiden tarpeiden mukaan räätälöitäviä huonekaluja. Tietojärjestelmiensä kehittämiseksi Pohjanmaan Kaluste tilasi Sofor Oy:ltä kartoituksen järjestelmiensä nykytilanteesta ja niiden kehityspoluista.

”Yrityksemme tietojärjestelmät olivat jääneet menneeseen yrityksen kasvaessa ja laajentuessa. Perinteinen oman kellarin tornipalvelinratkaisu oli vanhahtava monikansallisen konsernin tarpeisiin.  Asiantuntijan näkemystä kaivattiin kartoittamaan suurimmat ja akuuteimmat riskitekijät ja hahmottamaan askeleet kohti tulevaisuutta. Soforin asiantuntija teki hyvää työtä ja kysyi oikeita ja usein kiusallisiakin kysymyksiä, jotka räväyttivät silmille tosiasiat. Projektin seuraavassa vaiheessa hahmoteltiin yhdessä eri vaihtoehtoja jatkokehitysprojektiin ja määriteltiin suunta, johon edetä. Lopputuloksena syntyi kattava tietopaketti sekä valmis kokonaisuus kilpailutettavaksi varsinaista toteutusta varten. Työskentely oikean asiantuntijan kanssa on aina miellyttävää – jopa silloinkin, kun hän tuo esille asioita, jotka olisi itsekin pitänyt tiedostaa jo aiemmin ” toteaa tietohallintopäällikkö Marko Koivuniemi Pohjanmaan Kalusteelta.

 

Kirjoittaja

Sami Eerola

Myyntijohtaja

Keskustele aiheesta

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *