Usein toimintojen tehostamisen lääkkeeksi tarjotaan olemassa olevan ERP-järjestelmän tai vastaavan ratkaisun päivitystä tai uuden liiketoimintaratkaisun käyttöönottoa.

Se on varmasti yksi tapa muuttaa ja monesti myös tehostaa toimintatapoja.

Herää kuitenkin kysymys, onko se aina optimaalisin tapa saavuttaa haluttu lopputulos.

Isossa versiopäivityksessä ja järjestelmän vaihdossa on otettava huomioon ainakin seuraavaa:

  • muutosten vaatima työpanos ja henkilöstökuormitus
  • muutosten vaatima aika suunnittelusta siihen, kun muutos on vakiintuneesti käytössä
  • kustannukset – joissakin tapauksissa järjestelmän päivitys voi olla jopa kalliimpaa ja enemmän aikaa vievää kuin uuden tietojärjestelmän käyttöönotto

Laajennetaan ajatusta

Kustannustehokkuus

Tunnistamalla ja korjaamalla toiminnan kipupisteet, kuten hajanaiset tietojärjestelmät ja manuaaliset työvaiheet, voidaan saavuttaa merkittäviä kustannussäästöjä.

Sen sijaan, että investoitaisiin kalliiseen päivitykseen tai uuden järjestelmän käyttöönottoon, keskitytään ensisijaisesti nykyisten tietojärjestelmien hyödyntämiseen ja täydentävien ohjelmistoratkaisujen integrointiin.

Tehokkuus ja suorituskyky

Muutosten tekeminen toimintatapoihin parantaa organisaation tehokkuutta ja suorituskykyä. Automaattiset ja digitaaliset työvaiheet vähentävät virheitä, nopeuttavat prosesseja ja vapauttavat työntekijöiden aikaa tärkeämpiin tehtäviin.

Vähäinen häiriö nykyiselle toiminnalle

Keskittymällä toimintatapojen muutoksiin ja hyödyntämällä olemassa olevia järjestelmiä minimoidaan häiriöt nykyiselle toiminnalle. Tämä on erityisen tärkeää asiakasyrityksille, jotka haluavat tehostaa toimintaansa ilman merkittävää käyttökatkoa tai muutoksen aiheuttamaa kuormitusta henkilöstölle.

Näitä edellä mainittuja tarkennuksia varten tarvitaan usein ratkaisusuunnittelupalvelua, jonka lopputuloksena syntyy kokonaisvaltainen ratkaisuehdotus. Sen avulla asiakas voi tehostaa toimintaansa mahdollisimman kustannustehokkaasti ja samalla siten, että asiakasyrityksen päivittäistä toimintaa rasitetaan mahdollisimman vähän muutoksen aikana.

 

Terveisin,

Petri

jutteluhetki kanssani

Kirjoittaja

Petri Salo

Avainasiakaspäällikkö

Keskustele aiheesta

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *