Kyseessä on konsepti, jonka avulla sähköpostissa saapuvat PDF/EXCEL-muotoiset tilaukset tai tarjouspyynnöt (BOM) voidaan automaattisesti lukea ja käsitellä. Tämän käsittelyn yhteydessä tilausrivejä verrataan omaa tuotekantaa vasten, jotta voidaan suunnitella komponenttien valinnan vastaamaan saatuja tilauksia.

Komponenttien valmistuksen työvaiheita voidaan myös mallintaa ja antaa työvaiheille niiden kestot sekä sisäiset kustannukset.

Seuraavassa on tarkastelu, miksi monikanavaista lukijaa tulisi harkita.

Usein toiminnanohjausjärjestelmistä puuttuu toimintoja, joilla tilausten ja tarjouspyyntöjen käsittely olisi määrämuotoista. Käsittely on viety EXCEL:iin ja manuaalinen työ on raskasta. Mahdollisuus virheisiin on merkittävä.

Automatisoitu prosessi mahdollistaa tärkeiden tietojen paikallistamisen ja niiden siirtämisen luettavaan muotoon määritettyyn sijaintiin. Tämä toimenpide nopeuttaa monenlaisten tietojen hyödyntämistä ja mahdollistaa nopeamman ja tehokkaamman päätöksenteon.

Malli soveltuu sidosryhmiltä saapuvien tietojen käsittelyyn ja niiden integroimiseen käytössä oleviin tietojärjestelmiin.

Käsiteltävät tiedot voivat sisältää tekstiä, kuvia ja symboleja, kuten tarjouspyyntöjä ja tilauksia, jotka eivät ole suoraan yhteensopivia olemassa olevien järjestelmien kanssa. Automatisoinnin myötä henkilöresursseja säästyy ja virheiden mahdollisuus vähenee.

Yhteenvetona, malli tarjoaa seuraavat edut:

  • Tiedon hyödyntämisen nopeutuminen
  • Sähköisen tiedon automatisoitu lukeminen
  • Ajan säästäminen rutiinitehtävien poistamisen myötä ja mahdollisuus keskittyä olennaisiin tehtäviin
  • Päätöksentekoprosessin parantuminen ja nopeutuminen
  • Myyntitoiminnan tehostaminen tarjouspyyntöjen automatisoidun käsittelyn avulla
  • Yleisen viestinnän tehokkuuden parantaminen
  • Kaikkien sähköisten medioiden tehokas hyödyntäminen

Terveisin,

Petri

jutteluhetki kanssani

Kirjoittaja

Petri Salo

Avainasiakaspäällikkö

Keskustele aiheesta

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *