Valmet keskitti Sellu ja energia -liiketoimintalinjan 3D-suunnittelutoimintoja työpöydiltä palvelinkeskukseen yhdessä Soforin kanssa. Virtualisointi mahdollistaa modernit työtavat ja talon ulkopuolisten suunnittelijoiden käytön tietoturvasta tinkimättä.

Valmet on maailman johtava teknologian, automaation ja palveluiden toimittaja ja kehittäjä sellu-, paperi- ja energiateollisuudelle. Valmetin Sellu ja energia -liiketoimintalinja tarjoaa teknologiaa ja ratkaisuja sellun ja energian tuotantoon sekä biomassan jalostukseen. Selluprojektit ulottuvat laitetoimituksista tehdaslinjojen kokonaistoimituksiin. Energiaratkaisuihin kuuluvat muun muassa biomassaa hyödyntävien energiantuotantokattiloiden kokonaistoimitukset ja uudistukset.

Sofor toteutti Valmetille työasemien virtualisointiprojektin, jossa 3D-suunnittelu- ja -mallinnustoimintoja keskitettiin suunnittelijoiden työpöydiltä palvelinkeskukseen. Palvelinkeskuksessa olevaa graafista suorituskykyä jaetaan sekä Valmetin omille että alihankkijoiden suunnittelijoille käyttötarpeiden mukaan.

 

”Virtualisoinnilla edistämme moderneja työtapoja kuten riippumattomuutta perinteisistä suunnittelutyöasemista sekä mahdollistamme sujuvan alihankkijaverkoston käytön globaalilla tasolla. Halusimme päivittää teknologian uusimmalle tasolle ja samalla löytää palveluntarjoajan, joka ottaisi hajanaisesti tuotetun palvelun kokonaisuutena vastuulleen. Valitsimme projektin toteuttajaksi Soforin Citrix Management Services -palvelut ensisijaisesti odotettavissa olevan palvelun laadun perusteella. Sofor oli alusta pitäen luonteva keskustelukumppani, josta näkyi halu ja kyky ymmärtää asiakkaan tarve ja tarjota siihen mukautettua palvelua”, Service Delivery Manager Kuisma Holstikko Valmetilta sanoo.

Järjestelmäuudistus mahdollistaa uudet työskentelytavat

Soforin tarjoamat palvelut perustuvat aina asiakkaan liiketoiminnan tehostamiseen sekä liiketoimintakriittisten sovellusten elinkaaren hallintaan sekä korkean käytettävyyden takaamiseen.

Valmetilla virtualisointi toteutettiin Citrixin XenDesktop-lisensseihin sisältyvällä HDX 3D Pro -teknologialla, jossa salauksella varustettu Citrixin HDX-tietoliikenneprotokolla varmistaa sujuvan ja häiriöttömän työskentelyn jopa mobiiliverkkojen yli. Tällä ratkaisulla voidaan toteuttaa sekä paikka- että päätelaiteriippumattomuus tietoturvaa vaarantamatta.

 

”Projektin onnistumisen mahdollistivat toimiva yhteistyö Valmetin kanssa sekä omat yhteistyökumppanimme. Palvelimina käytetään Lenovon luotettavia ja korkealaatuisia x3650 M5 -palvelimia. IBM:n Storwize v5030 -levyjärjestelmä toimii ratkaisun tietovarastona ja graafisen kuvankäsittelyn keskittäminen palvelimille tuli mahdolliseksi NVIDIA:n Grid-grafiikkaprosessorikorttien myötä”, sanoo Harri Ruoho, Business Manager, Virtualization, Soforilta.

Yksi kommentti artikkeliin “TYÖASEMAVIRTUALISOINTI UUDISTI LAITOSSUUNNITTELUN TYÖTAVAT VALMETILLA”