Tieto on asiakaskeskeisen liiketoiminnan ydin – hyödynnä sitä

31.05.2016

tieto_on_asiakaskeskeisen_liiketoiminnan_ydin_hyodynna_sita_webLiiketoiminnassa perinteinen IT-ohjautuva tiedon kerääminen ja analysointi on tullut tiensä päähän, koska normi liiketoimintasäännoistä tuotettuihin analyysiraportteihin perustuva “data” ei tarjoa liiketoiminnalle uutta erottautumisarvoa. 

Liiketoiminnan digitalisoituessa, yrityksen eri lähdejärjestelmiin tallentuvaa liiketoimintatietoa on kyettävä jalostamaan dynaamisesti uusien näkökulmien löytämiseksi, informaatio pitää olla paikkaansa pitävää, muokattavissa ja käytettävissä, kun sitä tarvitaan.

Tietovarastointi on tiedonhallinnan ja kustannusten kannalta järkevää suunnitella tai modernisoida optimaalisesti käyttötarkoitukseen. Näissä asioissa asiantuntemus on kaiken a ja o. Dynaamisuus puolestaan edellyttää, että asiakokonaisuuksista löytyy merkitykselliset tietosisällöt tiedon yhdistelyyn. Näistä muodostettava tietomalli ja tietovarastointi tuottavat nykyaikaisella tiedonhallintamallilla analyyseihin ja raportteihin faktatietoon perustuvaa informaatiosisältöä ja näkökulmia, eli mitä liiketoimintapäätökset nykypäivän jatkuvassa muutoksessa juuri tarvitsevat. Oli tarkasteluväli mikä tahansa.

Jokainen menestyvä yritys tarvitsee yhä analyyttisempaa tiedolla johtamista asiakaskeskeisen liiketoiminnan kehittämiseen, kilpailukyvyn parantamiseen, sekä päätöstentekomallin nopeuttamiseen. Tätä mieltä on myös tutkimusyhtiö Gartner raportissaan (2016).

Ennen suuntaviivojen ja laskentojen analysointiin oli varaa isoilla yrityksillä. Nyt teknologia, menetelmät, analysointivälineet, sekä hinnoittelu alkavat olla hyvin kypsässä tilassa kaiken kokoisille yrityksille. 

Me Soforilla tarjoamme asiantuntemusta tiedonhallinnan määrittelystä toteutukseen, sekä tähän perustuvan kilpailukykyisen hinnoittelun ja palvelumallin, oli sitten kohteena yksi tai useampi tietolähde yhdisteltävänä sen sijainnista riippumatta. Käytössämme ovat markkinoiden innovatiivisimmat ratkaisut.

Kaikki lähtee suunnitelmallisuudesta ja tiedosta kannattaa ottaa kaikki hyöty irti. 

 

Ota yhteyttä, katsotaan, miten teidän yrityksenne tieto saadaan tuottamaan lisäarvoa. 

Sami Eerola
Myyntijohtaja
+358 50 384 3318
Jokainen menestyvä yritys tarvitsee yhä analyyttisempaa tiedolla johtamista liiketoiminnan kehittämiseen. Ota yhteyttä, katsotaan, miten teidän yrityksenne tieto saadaan tuottamaan lisäarvoa.


SAMI EEROLA, Myyntijohtaja | puh. +358 50 384 3318 | sami.eerola@sofor.fi