Onnistu suunnittelun virtualisoinnissa. Tee näin.

04.04.2016

onnistu_suunnittelun_virtualisoinnissa_teen_nain_webVirtualisointiteknologia ja uudet grafiikkaprosessorit mahdollistavat uuden tavan organisoida suunnittelutyöt.

Soforin Citrix HDX 3D -sovellusvirtualisoinnissa virtuaaliset suunnittelutyöasemat ja niiden ohjelmistot, näytönohjaimet sekä suunnittelumallit ja -tiedostot on keskitetty turvalliseen konesaliin sijoitetuille palvelimille.

 

 

Suunnittelun virtualisoinnilla saavutat useita hyötyjä:

  • Yksi välittömästi saavutetuista hyödyistä on työskentelyn tehostuminen, kun nopean konesaliverkon ansiosta mallien lataamiseen ja tallentamiseen kuluva aika lyhenee huomattavasti.
  • Keskittämisen myötä voidaan toteuttaa myös sellaisia toimintatapoja, jotka eivät aiemmin ole olleet mahdollisia.
  • Mallisuoja ja tietoturva paranevat, kun malleja ei enää siirretä ja tallenneta suunnittelutyöasemiin.
  • Työasemavikojen vaikutus minimoituu ja varmistukset sekä toiminnan jatkuvuus paranevat kokonaan uudelle tasolle.
  • Koko suunnittelujärjestelmän keskitetty hallinta versiopäivityksineen ja käyttäjälisäyksineen tuo merkittävää toiminnallista tehokkuutta ja kustannushyötyä.
  • Suunnittelutyöasemina voidaan jatkossa käyttää samoja laitteita sekä samaa ylläpitoa kuin muillekin toimistotyöasemille. Hankintoja voidaan kohdistaa tarpeen mukaan näyttöihin ja tarvittaviin lisälaitteisiin.
  • Variaatioiden teko sekä saman mallin suunnittelu usean suunnittelijan toimesta on helppoa ja nopeaa.
  • Malleja voidaan käyttää ja hyödyntää työkohteissa kentällä, jopa mobiiliyhteyksillä, mittojen ottamiseen ja toteutuksen tarkistamiseen, esimerkiksi asennustöiden ja laadunvalvonnan sekä muun asiakastyön yhteydessä. Uusien päätelaitteiden, kuten tablettien ja älypuhelinten käyttö on mahdollista tilanteen mukaan.

 

Kun aloitat suunnittelun virtualisointi -projektin, käy läpi ainakin seuraavat:

Aseta tavoitteet

Päätä, mitä hyötyjä haluatte ratkaisulla saavuttaa. Esimerkiksi työnteon joustavuuden lisäämistä, alihankinnan käyttämistä tietotuvallisesti tai suunnittelun viiveiden poistamista. Haluatteko muuttaa pelkästään teknistä infrastruktuuria vai yrityksen toimintatapaa, alihankintaa tai kumppaniverkostoa?

Kuvaa tämänhetkiset käyttötapaukset ja tavoitteet siitä, millaisia niiden halutaan olevan tulevaisuudessa

Listaa sovellukset, joita tulette käyttämään. Miten toimitte nykyisin? Kuinka moni käyttäjistä tekee mallien suunnittelua sekä käsittelyä tarviten korkealaatuista grafiikkaa ja kuinka monelle riittää pienempikin tarkkuus? Millaisia uusia käyttäjäryhmiä haluaisitte grafiikkakäyttäjiksi? Missä käyttäjät sijaitsevat maantieteellisesti nyt ja jatkossa? Millaiset suunnitteluohjelmistojen lisenssit teillä on käytössä nykyisin? 

Varmista, että suunnittelijat ovat aina mukana sekä määrittelemässä että testaamassa ratkaisua

Varmista, että ratkaisu täyttää vaativimpienkin käyttäjienne tarpeet. On tärkeää, että suunnittelijat ovat sekä määrittelemässä että testaamassa uutta ratkaisua ja sen käyttöä.

Testaa ratkaisun toimivuus ja käytettävyys

Jos mahdollista, testaa ratkaisua Proof of Concept (PoC)-ympäristössä, jotta saatte oikeaa tietoa tavoitteiden toteutumisesta päätöksenne tueksi. Soforilla on tällainen testiympäristö, jossa suunnittelua on optimoitu ja testattu Intiasta asti.

Valitse toimitus- ja tuotantovaihtoehdoista sopivin

 

Sofor auttaa onnistumaan suunnittelun virtualisointi -projektissa. Haluatko kuulla lisää? Ota yhteyttä.

Katso webinaaritallenne aiheesta: 2D/3D -suunnittelun virtualisoinnin hyödyt ja asiakasesimerkkejä.

"Näin hyödyt suunnittelun virtualisoinnista ja onnistut siinä!"