> Tuotteet ja palvelut > Työkyvyn johtaminen

Työkyvyn johtaminen

Soforin TAVA® Health & Safety on markkinoiden ainoa järjestelmä, jossa ovat mukana työhyvinvoinnin ja työturvallisuuden johtamisen kaikki osa-alueet sekä toimivat yhteydet työterveyteen ja vakuutusyhtiöihin. Se parantaa yrityksen tuottavuutta vähentämällä työkyvyttömyydestä aiheutuvia kustannuksia seuraavasti:
Hyödyt
Sairauspoissaolojen määrä laskeeAsiakkaamme sairauspoissaolopäivät laskivat 7 %, yhteensä 10 000 päivää järjestelmän käyttöönoton avulla. Tarkista yrityksesi sairauspoissaoloista syntyvät kustannukset Ifin, Varman ja Eurostatin yhteistyössä toteuttamalla poissaolokustannuslaskurilla. Laske, miten vastaava poissaolopäivien väheneminen vaikuttaa yrityksesi vuosittaiseen sairauspoissaoloista aiheutuvaan kokonaiskustannukseen.
Tapaturmien määrä, niistä aiheutuvat poissaolot ja vakavuusaste laskeeVuosikohtaisia säästöjä voi kertyä jopa satojatuhansia pienentyneen tapaturmataajuuden ansiosta. Työtapaturmat ovat vähentyneet asiakkaillamme vähintään 20 % jo ensimmäisen vuoden aikana ratkaisun käyttöönoton jälkeen. Gasumilla tapaturmista johtuvien poissaolojen määrä väheni kahden ensimmäisen vuoden aikana peräti 93 %.

Järjestelmän käytöllä on myös muita hyötyjä, kuten:


Hyödyt
Järjestelmä yhdistää eri toimijat: yrityksen, työterveyshuollon ja vakuutusyhtiöt (eläke- ja tapaturmavakuuttajat)Yritys hallinnoi sidosryhmiään itse. Järjestelmän käyttö ei ole riippuvainen muista terveyspalveluista. Esim. työterveyspalvelujen toimittajaa voi vaihtaa menettämättä historiatietoa ja rakennettuja prosesseja.
Johtamisprosessi jämäköityyRatkaisu antaa esimiehille selkeät toimintatavat eri tilanteisiin, vaikeisiinkin tapauksiin (päihteet, mielenterveysongelmat, asiakaspalautteet, pitkittyneet sairauspoissaolot): valmiit toimintamallit ja lomakepohjat, joiden avulla työkykyyn ja -turvallisuuteen liittyvät asiat on helppo viedä eteenpäin. Käsittelyprosessit käynnistyvät automaattisesti valittujen hälytysrajojen avulla tai manuaalisesti tilanteen niin vaatiessa. Ne myös ohjaavat ennakoivaan työkyvyn johtamiseen.
Järjestelmästa saa yrityksen haluamat KPI:tJärjestelmästa saa yrityksen tarpeiden mukaisen raportin, mm. eläkepäätökset, työkykyeläkehakemukset, sairauspoissaolot, vakavat työtapaturmat, ammattillisen kuntoutuksen, kuntoutustuella olevien määrän, maksuluokan (kertymä, hälytysraja, pelivara) tai vaikkapa annetut sairauslomapäivät työterveyspisteen mukaan. Tietoja analysoimalla saadaan ainutlaatuisella tavalla selville syy- ja seuraussuhteita sekä erityisen arvokasta ennakoivaa ohjaustietoa.
Järjestelmässä työntekijöillä on "työkykytili", myös positiivinen palaute mahdollista
Järjestelmä antaa ajantasaisen tiedon yrityksen maksuluokkatilanteesta
Tuottavuus nousee
Miten ratkaisun voi hankkia?

Tarjoamme TAVA® Health & Safety -ratkaisun vaivattomasti palveluna. Käyttöönotto aloitetaan asiakkaan prosessien ja organisaation tarvitsemien toiminnallisuuksien läpikäynnillä. Kysy meiltä Tuottavuutta työhyvinvoinnilla -analyysiä. Sen avulla näet yrityksenne työhyvinvoinnin kehittämiskohteet.

Sofor ja Humap Oy tarjoavat yhteistyössä palvelupolun työkyvyn johtamisen ja työhyvinvoinnin parantamiseen. Lue lisää palvelukokonaisuudesta: TAVA Health & Safety & Welfare.

TAVA Mini-verkkopalvelu tilaaja-toimittaja -suhteisiin työturvallisuuden raportointiin

Pienyrityksille ja alihankintaa tekeville yrityksille tarjoamme TAVA® Mini -turvallisuudenraportointipalvelua nopealla käyttöönotolla. Palvelun avulla raportoidaan tapaturma- ja vaaratilanteita verkossa, ja sen avulla yritykset voivat täyttää lain vaatimukset yhteisillä työmailla. Alihankkijat raportoivat palvelun kautta tilanteista sähköisesti, ja niistä voidaan käydä keskustelua chat-toiminnallisuuden kautta.

Tilaa tästä TAVA® Mini käyttöösi nopeasti: TAVA® Mini.

Materiaali

Referenssi: SSAB johtaa työturvallisuutta tiedolla ja mobiilisti
Referenssi: Outokumpu - Työturvallisuusratkaisu vaaratilanteiden, riskiarvioiden, tapaturmien ja ammattitautien raportointiin
Referenssi: Gasum - Työturvallisuusratkaisu eri toimipaikkojen työtapaturmien, ympäristövahinkojen ja muihin onnettomuuksiin liittyvien havaintojen raportointiin ja seurantaan
Referenssi: Alko - Työturvallisuusratkaisu henkilöstön työturvallisuuden ja tapaturmien tietojen keräämiseen ja hyödyntämiseen sekä ulkoisten uhkatilanteiden raportointiin
Tiedote: Are panostaa työturvallisuuteen ja työkykyyn Soforin johtamisjärjestelmällä
Blogi: Turvallisuushavainnot mobiilisti - osana ammattimaisesti johdettua prosessia
Blogi: Näin vähennät henkilöstön poissaoloja. 6 askelta parempaan työkykyyn.
Blogi: Näin parannat yrityskuvaa vähentämällä työtapaturmia
Blogi: Näin säästät varhaisella puuttumisella
Webinaaritallenne: Työkyky organisaation strategisena menestystekijänä
Webinaaritallenne: Säästöjä digitaalisella työkykyjohtamisella
Video: SafetyFirst at Outokumpu
Video: Ennakoiva työkyvyn johtaminen
Video: TAVAksiMenestys-Työhyvinvointi-Turvallisuushavainto
Video: TAVAksiMenestys-Työhyvinvointi-Puheeksiottaminen

Bookmark and Share
Ota yhteyttä!
Seppo Salo
Director, Business Development
010 235 9364
seppo.salo(at)sofor.fiTAVA Mini -verkkopalvelu tilaaja-toimittaja-suhteisiin
Rekisteröidy tästä

Referenssit
Alko
ABB Oy
Are Oy
Fazer Leipomot Oy
Gasum Oy
NCC Rakennus Oy
Outokumpu Oyj
SSAB
YIT Oyj

Fazer on käyttänyt Soforin Safety-järjestelmää jo vuodesta 2009 osana työturvallisuusprosessiaan. Vuonna 2015 järjestelmää täydennettiin yrityksen varhaisen tuen mallia tukevalla TAVA Health-osiolla. Seuraavaksi Fazer ottaa käyttöönsä TAVA BI-raportoinnin, joka perustuu MSSQL2016 ja MS Power BI-työkaluihin.