Sähköinen liikennevalvontaratkaisu siirtää liikennevalvontakameran tiedot Poliisin valvontakeskukseen valtakunnallisesti

Turvallisuus liikenteessä on kaikkien etu. Automaattinen liikennevalvonta alentaa liikenteen keskinopeuksia ja vähentää näin onnettomuusriskejä.

Kuljettajan ajaessa ylinopeutta laitteisto antaa kuvauskäskyn. Kuvat ovat digitaalisia ja ne siirretään kiinteästä valvontapisteestä langattomasti Poliisin liikenneturvallisuuskeskukseen automaattivalvontarekisteriin. Käsiteltävien kuvien ja tietojen määrän takia liikennevalvonnan taustaprosessien automatisoiminen on ollut välttämätöntä.

poliisiSofor on toteuttanut poliisin automaattisen liikennevalvontasovelluksen jo vuodesta 2006 ja yhteistyö jatkuu edelleen. Vuosien varrella järjestelmää on optimoitu, turhia työvaiheita on karsittu ja postitus on automatisoitu.

Automaattisen liikennevalvonnan sovellus on selainpohjainen J2EE-arkkitehtuuriin perustuva järjestelmä, johon on integroitu erillisiä Java-pohjaisia sovelluksia, kuten kuvien käsittely. Valtavaa kuvakapasiteettia on pystyttävä hallinnoimaan, joten automaattisen liikennevalvonnan sovellus sisältää liittymän myös kuvarekisteriin.

Liikennevalvonta-sovellus on ollut käytössä vuodesta 2006, se toimii edelleenkin ja entistä tehokkaammin. Järjestelmää on kehitetty jatkuvasti tapausten käsittelyaikojen optimoimiseksi. Muutostarpeita ovat aiheuttaneet myös poliisihallinnossa vuosien varrella tehdyt organisaatiouudistukset. Alunperin tehdyt modernit teknologiavalinnat ovat osoittautuneet oikeiksi ja mahdollistaneet järjestelmän joustavan ylläpidon.”, kertoo Soforin projektipäällikkö Marjut Paakkinen.

Liikennevalvontajärjestelmää ja sen taustalla olevia prosesseja on kehitetty jatkuvasti tapausten käsittelyaikojen nopeuttamiseksi. Muutostarpeita ovat aiheuttaneet myös poliisihallinnossa tehdyt organisaatiouudistukset. Modernit teknologiavalinnat ovat osoittautuneet oikeiksi ja mahdollistaneet järjestelmän joustavan ylläpidon.

Marjut Paakkinen | Projektipäällikkö