Työkyvyn johtaminen (Occupational Health and Safety)

Markkinoiden ainoa järjestelmä, jossa ovat mukana työhyvinvoinnin ja työturvallisuuden johtamisen kaikki osa-alueet sekä toimivat yhteydet työterveyteen ja vakuutusyhtiöihin

Tava OHS -järjestelmä antaa vastaukset henkilöstön työkykyyn ja -turvallisuuteen liittyviin kysymyksiin.

Työkyvyn kehittäminen digitaalisesti keskittyy vahvasti tiedolla johtamiseen ja tekoälyn hyödyntämiseen, joiden avulla saadaan nopea, reaaliaikainen reagointi työkykytapahtumiin. Kehittyneet teknologiat tarjoavat keinoja niin toistuvien kuin pidempikestoisten sairauspoissaolojen ja ennenaikaiseen eläköitymiseen johtavien syiden selvittämisessä ja ennakoinnissa.

Henkilökunnan poissaolot

Paljonko kalliista työpanoksesta menee todellisuudessa hukkaan poissaoloina? Kuka toimii ja miten, kun poissaoloihin on tarve puuttua? Olisiko hyödyllistä tietää päivätasolla, mitä poissaolot tarkoittavat yksikkö- ja henkilötasolla?

Esimiehen työkalut

On tärkeää helpottaa esimiesten työtä ohjaamalla sitä automaattisilla hälytteillä, reaaliaikaisella tiedolla ja tarvittavilla työkaluilla.

Miten hallitset korvaavaan työn järjestämisen? Ovatko kaikki dokumenttipohjat valmiina ja käytettävissä kaikilla vastuullisilla? Kuinka ohjaat kolmikantakeskustelua?

Yhteistyö sidosryhmien kanssa

Kuinka saat työterveyden tiiviisti mukaan kun ratkaisuja haetaan? Vakuutusyhtiöiden koulutus- ja kuntoutustuki, saatko niistä parhaan hyödyn?

Turvallisuusjohtaminen

Miten tehdään turvallisuushavainnot ja valvotaan sen prosessi? Kuka tutkii tapaturmat? Miten hoidat turvallisuusraportoinnin ja onko siihen liittyvä maineriski hallinnassa? Entä toimiiko se mobiilisti?

HYÖDYT

Asiakkaittemme saavuttamat hyödyt ovat kiistattomat:

Nopea vaikutus henkilökuluihin. Poissaolokerrat vähenevät ja lyhenevät

Voit laskea oman yrityksesi poissaolokustannukset laskurillamme. Pyydä se meiltä.

Työterveyspalvelujen vasteaika lyhenee ja hyödyntäminen paranee

Poissaolon hälytysrajan ylittyessä työterveyshuolto saa tiedon yhtä aikaa esimiehen kanssa.

Selkeyttä työkyvyn prosessien ja vastuiden tehokkaaseen hallintaan

Järjestelmässä on valmiit menettelytavat ja dokumentit. Tapahtumia seurataan vuorokausitasolla.

Vakuutusyhtiöiden palvelujen ja tukien tehokas hyödyntäminen

Vakuutusyhtiö saadaan prosessiin mukaan järjestelmässä. Vakuutusyhtiön toimiin kuuluu mm. eläkeriskiarvion tekeminen ja kuntoutus- ja koulutustuet.

Kattavat ja monipuoliset raportit ja analyysit

Raportointi- ja analyysityökalun avulla saadaan selville erilaisia ilmiöitä ja niiden esiintyvyyttä, kuten poissaolot, työhön paluuta edistävät toimenpiteet tai maksuluokkaseuranta.

REFERENSSIT

BLOGIT JA TAPAHTUMAT

Asiakkaittemme saavuttamat hyödyt - sairaspoissaolojen väheneminen, eläkeiän nousu ja kustannusten aleneminen - ovat kiistattomat.

Seppo Salo | Director, Business Development