Työkyvyn johtaminen

Markkinoiden ainoa järjestelmä, jossa ovat mukana työhyvinvoinnin ja työturvallisuuden johtamisen kaikki osa-alueet sekä toimivat yhteydet työterveyteen ja vakuutusyhtiöihin

Tava Health & Safety -järjestelmä antaa vastaukset henkilöstön työkykyyn ja -turvallisuuteen liittyviin kysymyksiin.

Henkilökunnan poissaolot

Paljonko kalliista työpanoksesta menee todellisuudessa hukkaan poissaoloina? Kuka toimii ja miten, kun poissaoloihin on tarve puuttua? Olisiko hyödyllistä tietää päivätasolla, mitä poissaolot tarkoittavat yksikkö- ja henkilötasolla?

Yhteistyö sidosryhmien kanssa

Kuinka saat työterveyden tiiviisti mukaan kun ratkaisuja haetaan? Vakuutusyhtiöiden koulutus- ja kuntoutustuki, saatko niistä parhaan hyödyn?

Esimiehen työkalut

Miten hallitset korvaavaan työn järjestämisen? Ovatko kaikki dokumenttipohjat valmiina ja käytettävissä kaikilla vastuullisilla? Kuinka ohjaat kolmikantakeskustelua?

Turvallisuusjohtaminen

Miten tehdään turvallisuushavainnot ja valvotaan sen prosessi? Kuka tutkii tapaturmat? Miten hoidat turvallisuusraportoinnin ja onko siihen liittyvä maineriski hallinnassa? Entä toimiiko se mobiilisti?

HYÖDYT

Nopea vaikutus henkilökuluihin. Poissaolokerrat vähenevät ja lyhenevät

Esimerkki: Jos 100 hengen yrityksessä poissaoloja on 7 %, vuodessa menetys on 1 582 työpäivää, poissaolojen vähentyessä kaksi prosenttiyksikköä, säästö on 271 000 euroa.

Työterveyspalvelujen vasteaika lyhenee ja hyödyntäminen paranee

Poissaolon hälytysrajan ylittyessä työterveyshuolto saa tiedon yhtä aikaa esimiehen kanssa.

Selkeyttä työkyvyn prosessien ja vastuiden tehokkaaseen hallintaan

Järjestelmässä on valmiit menettelytavat ja dokumentit. Tapahtumia seurataan vuorokausitasolla.

Vakuutusyhtiöiden palvelujen ja tukien tehokas hyödyntäminen

Vakuutusyhtiö saadaan prosessiin mukaan järjestelmässä. Vakuutusyhtiön toimiin kuuluu mm. eläkeriskiarvion tekeminen ja kuntoutus- ja koulutustuet.

Kattavat ja monipuoliset raportit ja analyysit

Raportointi- ja analyysityökalun avulla saadaan selville erilaisia ilmiöitä ja niiden esiintyvyyttä, kuten poissaolot, työhön paluuta edistävät toimenpiteet tai maksuluokkaseuranta.

REFERENSSIT

MATERIAALI

BLOGIT JA TAPAHTUMAT

Asiakkaittemme saavuttamat hyödyt - sairaspoissaolojen väheneminen, eläkeiän nousu ja kustannusten aleneminen - ovat kiistattomat. Ota yhteyttä, niin kerron, miten teidän yrityksenne saavuttaa samanlaisia hyötyjä.

Seppo Salo | Director, Business Development