Optimointi ja automatisointi

Tehoetuja liiketoiminnan optimoinnilla

Yritysten liiketoimintaprosessit kaipaavat jatkuvasti hiomista ja parantamista.

Kaipaatko sinä tehostamista prosesseihisi? Onko teidän prosesseissanne ruuhkaa, tyhjäkäyntiä, odottamista tai toistoja? Missä teillä on eniten manuaalisia työvaiheita, joita voitaisiin yhdistää tai automatisoida?

Meillä on kokemusta ja osaamista liiketoimintaprosessien virittämisestä.

Optimointi

Paikallistamme työnkulustasi vaiheet, joita voidaan tietoteknisesti parantaa.

Automatisointi

Automatisoimme työvaiheita, kuten esimerkiksi tietojen siirtoa ja hakua eri järjestelmien välillä.

Integraatiot

Integroimme tarvittavat tiedon siirrot eri tietojärjestelmien välillä.

Jatkuva kehitys

Vastaamme toimittamiemme järjestelmien ylläpidosta ja kehityksestä muuttuvien tarpeidesi mukaisesti.

Erityisosaaminen, toimialakokemus ja liiketoimintaprosessiosaaminen

Osaamme todistettavasti kääntää asiakkaan liiketoimintatarpeet tietotekniseksi ratkaisuksi. Meillä on yli 2000 ohjelmistoprojektin kokemus.

Erityiset vahvuutemme ovat

  • teollisuudessa
  • palvelutuotannossa
  • toimitusketjun hallinnassa

Sovitamme ja ositamme toimituksemme asiakkaan tarpeen mukaan. Scrum, agile ja ketterät menetelmät kuuluvat työkalupakkiimme.

HYÖDYT

Liiketoimintaprosessien optimoinnin tehoetuja ovat

Asiakastyytyväisyyden ja -kokemuksen parantuminen

Asiakkaan saama palvelu nopeutuu, asiakkaan tieto toimituksen tilasta ja aikataulusta paranee ja tilaukseen/toimitukseen liittyvät muutokset tulevat joustavimmiksi.

Asiakaslojaalisuuden kasvu

Palvelun taso paranee ja palvelu nopeutuu, asiakastieto on ajan tasalla.

Manuaalisten työvaiheiden väheneminen

Virheiden lukumäärä pienenee ja samalla tiedon laatu paranee tietojen kertasyötöllä.

Läpimenoaikojen nopeutuminen

Läpimenoajat lyhenevät syöttämällä tieto kerran järjestelmään ja korvaamalla paperidokumentaatio reaaliaikaisella tiedolla.

Toteutuvien liiketoimintaprosessien harmonisointi ja laadun parantaminen

Yksiköiden ja käyttäjien “omat prosessit” voidaan karsia pois, jolloin mitattavuus paranee ja yhdenmukaistuu sekä poikkeamat havaitaan helpommin.

Resurssien käytön tehostuminen

Resurssien käyttö tehostuu toimintatapojen yhdenmukaistamisella ja manuaalitehtävien korvaamisella automaatiolla. Tällä tavoin kustannuksia hallitaan paremmin.

Pääoman kierron nopeutuminen

Tuloksena myös vältetään toimintaa hidastavia, kasautuvia manuaalivaiheita ja viiveitä. Näin nopeutamme pääomankiertoa.

REFERENSSIT

BLOGIT JA TAPAHTUMAT

Kokemuksemme mukaan jokaisessa yrityksessä on tehostettavaa. Me autamme sinua siinä monivuotisen kokemuksemme avulla.

Pertti Makkonen | Business Manager, Toimintamallien optimointi