Sovellusten ylläpito ja kehitys

Nopea ratkaisu liiketoimintatarpeeseesi

Menestyäkseen yritykset tarvitsevat jatkuvaa kehittämistä ja nopeaa reagointikykyä muutoksiin.

Mikä on liiketoiminnassasi tällä hetkellä kehittämisen keskiössä? Asiakaskokemuksen parantaminen, tuotannon optimointi, palveluiden automatisointi vai kenties datan hyödyntäminen tai rajapintojen vakioiminen?

Soforilla on sekä kokemusta että osaamista näistä.

Keskiössä liiketoimintatarve ja sen ratkaisu

Kohdennamme kehityshankkeet tarkasti konkreettiseen liiketoimintatarpeeseen.

Ketterästi ja nopeasti eteenpäin osittamalla hankkeet selkeisiin kokonaisuuksiin

Ositamme tarvittavat kehitystoimenpiteet liiketoimintatarpeidesi mukaisesti selkeisiin kokonaisuuksiin. Näin hankkeista saadaan hallittavia ja turvallisia.

Hyödynnä tehokkaasti jo tehdyt investoinnit

Käytössä olevien järjestelmien modernisointi liiketoiminnan vaatimusten mukaiseksi on vaihtoehtoinen, kustannustehokas tapa jatkaa tehtyjen investointien elinkaarta.

Ymmärrämme tietojärjestelmäarkkitehtuurisi

Täydennämme käytössäsi olevia pakettiohjelmistoja ja tuomme puuttuvat toiminallisuudet käyttöösi. Tällä tavoin säilytämme käytössä olevien ohjelmistojen ja tietoarkkitehtuurisi eheyden.

Jatkuva kehitys ja turvallinen ylläpito

Vastaamme toimittamiemme järjestelmien ylläpidosta ja kehityksestä muuttuvien tarpeidesi mukaisesti.

Erityisosaaminen

  • Osaamme todistettavasti kääntää asiakkaan liiketoimintatarpeet tietotekniseksi ratkaisuksi. Meillä on yli 2000 ohjelmistoprojektin kokemus.
  • Sovitamme ja ositamme toimituksemme asiakkaan tarpeen mukaan. Scrum, agile ja ketterät menetelmät kuuluvat työkalupakkiimme.
  • Toteutamme projekteja mm. seuraavilla ohjelmointikielillä Java, .NET, ASP.NET
  • Palettiimme kuuluu Microsoft O365-työkalut PowerApps, Flow sekä Azure Logic Apps
  • Sovellukset voidaan toteuttaa sekä on-premise että all cloud -ympäristöissä tai näiden yhdistelmänä

HYÖDYT

Nopeasti hyötykäyttöön

Tuloksena saat halutut liiketoimintahyödyt nopeasti käyttöösi

Käyttäjäkokemus

Jotta käyttäjäkokemus olisi mahdollisimman mieluisa ja sujuva, käytettävyyssuunnittelu on oleellinen osa projektia.

Kustannustehokkaat projektit

Hyödynnämme osana tekemistä yleisesti käytettyjä ohjelmistokomponentteja, jotka takaavat kustannustehokkuuden, jatkuvuuden ja investoinnin pitkän elinkaaren.

Toiminnan tehostuminen

Toiminta tehostuu toimintatapojen yhdenmukaistamisella, manuaalitehtävien korvaamisella ja automaatiolla. Tällä tavoin kustannuksia hallitaan paremmin ja virheet vähenevät.

REFERENSSIT

BLOGIT JA TAPAHTUMAT

Master datan hallinta ja tietoarkkitehtuuri ovat käyttäjälähtöisen sovelluskehityksen kulmakiviä. Toteutamme ratkaisut käyttäjälähtöisesti ja sitoudumme toimittamaan ratkaisulle elinkaaren mittaisen tuen ja ylläpidon.

Pertti Makkonen | Business Manager, Toimintamallien optimointi