Keskitetty 2/3D-suunnittelu

Uusi tehokkaampi ja turvallisempi tapa työstää suuria grafiikkamalleja

Grafiikka- ja suunnittelutyöasemien keskittäminen työasemavirtualisoinnilla (VDI) samaan palvelinkeskukseen mallipalvelinten kanssa tehostaa ja helpottaa sekä suunnittelutyötä että versioiden hallintaa. Aikaa vievät isojen mallien siirrot suunnittelutyöaseman ja palvelinkeskuksen palvelinten välillä lyhenee merkittävästi, kun lataukset ja tallennukset tapahtuvat paikallisesti nopeiden palvelinkeskusyhteyksien kautta. Parempi immateriaalisuoja (IPR) palvelinkeskuksessa mahdollistaa myös toimintatapojen kehittämisen ja uusien käyttäjäryhmien mukaan ottamisen.

3D –mallien palvelinkeskuskäyttö langattoman verkon yli mahdollistaa vaikkapa ajantasaisen työmaakäytön sekä antaa esimerkiksi työmaapäälliköille uusia välineitä työtilanteen ja laadun hallintaan.

Palvelinkeskuksen 3D-virtuaalityöasemille voidaan myös tarjota korkeaa jatkuvuutta, käytettävyyttä ja nopeaa palautumista jopa ympäri vuorokauden.

HYÖDYT

Uusi tehokkaampi ja turvallisempi tapa työstää suuria grafiikkamalleja

Parantunut immateriaalisuoja

2/3D-malleja ei käsitellä enää suunnittelutyöasemissa, vaan ne säilyvät aina keskitetysti palvelinkeskuksen sisällä.

Nopeutuneet tallennus- ja latausajat

Suunnittelun keskittämisellä turhat tallennus- ja latausajat lyhyiksi. Tuottavaan työhön jää enemmän aikaa.

Keskitetty ja ajantasainen versionhallinta

Palvelinkeskuksen tasoa oleva jatkuvuus ja käytettävyys myös virtuaalityöasemille

Laite- ja paikkariippumattomuus, jopa tabletit voivat olla käyttökelpoisia työmailla

Mahdollistaa uudet työtavat ja käyttäjäryhmät

REFERENSSIT

BLOGIT JA TAPAHTUMAT

Testaa ratkaisua Proof of Concept (PoC) -ympäristössämme. Näin saat oikeaa tietoa hyötyjen toteutumisesta päätöksenne tueksi. Testiympäristössämme suunnittelua on optimoitu ja testattu jopa Intiasta asti. Ota yhteyttä, niin testataan ratkaisun toimivuus omalle liiketoiminnallesi!

Panu Korkiatupa | Business Manager