Sovellusvirtualisointi ja -jakelu

Varmuutta toimintaan ja joustavuutta työntekoon

Perinteisesti hajautetusti työasemiin asennetut Windows -sovellukset voidaan myös keskittää palvelinkeskukseen niin, että niitä etäkäytetään siellä. Aina tähän ei tarvita varsinaista VDI-työasemaa vaan sovellukset voidaan myös julkaista virtuaalityöpöydälle käytettäväksi Windows-palvelimen Remote Desktop Services –ja/tai Citrix XenAPP -toiminteilla.

Sovellus- ja työasemavirtualisointi (Desktop As A Service, DaaS) on tehokas menetelmä liikkuvan työn toteutukseen sekä jo olemassa olevien Windows – ja Linux -sovellusten, että selainkäyttöisten liiketoimintasovellusten osalta. Yhdistettynä organisaation sisäisen ShareFile –tiedostonjakoratkaisun kanssa se turvaa yrityksen tietoa ja sen jakamista siten, että se ei joudu yrityksen ulkopuolelle ilman tarkoitusta.

Hajautettuun työasemaratkaisuun nähden keskitetty Windows Image-hallinta nopeuttaa ja yksinkertaistaa versioiden jakelua ja hallintaa lyhentäen toimitusaikoja ja siten tehostaen myös IT:n toimintaa.

Palvelinkeskuksen virtuaalityöpöydille ja -työasemille voidaan myös tarjota korkeaa jatkuvuutta, käytettävyyttä ja nopeaa palautumista jopa ympäri vuorokauden.

HYÖDYT

Virtualisointiratkaisu tuo liiketoiminnallesi useita etuja:

Liikkuvan työn toteutus jo nykyisille Windows-sovelluksille

Tietoturva- ja suojavaatimusten toteuttaminen helpottuu keskitetyssä ja suojatussa palvelinkeskusympäristössä

Keskitetty ja ajantasainen versionhallinta

Laite- ja paikkariippumattomuus; myös tableteilla voi käyttää Windows –sovelluksia

Keskitetty, organisaation sisäinen tiedostonjako eri laitteiden välillä

Palvelinkeskuksen tasoa oleva jatkuvuus ja käytettävyys virtuaalityöasemille

Mahdollistaa uudet, mobiilit työtavat

REFERENSSIT

MATERIAALI

BLOGIT JA TAPAHTUMAT

Onko oma Citrix -ympäristösi ja -versiosi liiketoiminnan vaatimusten tasolla?

Ota yhteyttä, niin varmistetaan, millä toimenpiteillä saavutatte tavoitteenne.

Panu Korkiatupa | Business Manager