Liikkuva työ

Vapaus valita, miten, missä ja milloin työnteko on tehokkainta

Jo nyt merkittävä, ja jatkossa yhä isompi osa, työstä tehdään muualla kuin toimistossa.

Työn ja toimintojen kehittäminen digitalisaation avulla edellyttää, että uudet tietotekniset välineet tulevat myös perinteisen kenttätyön käyttöön. Samalla kun asiakkaalla tehtävän palvelutyön määrä kasvaa vähenee toimistosta riippuvan työn tekeminen.

Liikkuvassa työssä tarvitaan yhä enenevässä määrin turvallisia välineitä sekä sovelluksia työssä tarvittavan tiedon käsittelyyn ja hallintaan.

Yrityksen käytössä olevien nykysovellusten virtualisointi ja mobiilihallinta nopeuttavat liikkuvan työn hyötyjen saavuttamista.

Yhdistettynä organisaation sisäisen tiedostonjakoratkaisun kanssa ne turvaavat yrityksen tietoa ja sen jakamista siten, että se ei joudu yrityksen ulkopuolelle ilman tarkoitusta.

HYÖDYT

Vapaus valita, miten, missä ja milloin työnteko on tehokkainta työntekijöiden omilla laitteilla tai yrityksen laitteilla tietoturvasta tinkimättä.

Käyttäjän omaa päätelaitetta ei tarvitse ottaa hallintaan, vaan riittää, että siinä olevat yrityssovellukset hallitaan

Mobiilipäätelaitteessa yrityssovellukset suojataan kuluttajasovellusten urkkimiselta

Yrityssovellusten välinen tiedonsiirto hallitaan ja rajataan

Tietoturvapoliitikoiden toteuttaminen helpottuu monivalmistaja- ja käyttöjärjestelmäympäristöissä

Sisäinen ja ajantasainen mobiilisovellusten AppShop sekä versionhallinta

Lomake- ja työvuotoiminnot mahdollistavat yksinkertaiset mobiilisovellukset

Keskitetty, organisaation sisäinen tiedostonjako eri laitteiden välillä

REFERENSSIT

BLOGIT JA TAPAHTUMAT

Onko yrityksellänne jo liikkuvan työn strategia, josta tietohallinto voi laatia mobiilistrategian ja sen toimenpiteet?

Soforilla on sekä osaaminen että tarvittava teknologia mobiilistrategianne toteutukseen ja hallintaan.

Panu Korkiatupa | Business Manager