Elinkeinoelämän Keskusliiton ”Otetaan digiloikka”-raportin yksi toimenpidesuosituksista on: ”Ulkoa ostettu asiantuntemus nopeuttaa digikehitystä”. Raportin mukaan ulkoa ostettu asiantuntemus kääntää organisaation useimmiten arvioimaan omia prosessejaan nopeammin uudella tavalla.

Sofor on vuosien varrella ollut auttamassa useita yrityksiä digiloikassa. Sofor on ollut mukana muun muassa digitalisoimassa osia Alkon ostoprosessista, e-Pruuvi– ja Kumppaniverkko-projekteissa.

Alko kehittää toimintaansa ja prosessejaan jatkuvasti. Ostoprosessimme digitalisoinnilla tavoittelemme ennen kaikkea parempaa asiakaskokemusta. Olemme pystyneet ePuuvi-projektin ansiosta parantamaan verkkosivuillamme esitettävän tuotetiedon laatua. Sekä ePruuvi-projektin että Kumppaniverkko-projektin ansiosta voimme nopeuttaa ostoprosessiamme ja saamme uutuustuotteet nopeammin valikoimaamme. Myös tavarantoimittajien tyytyväisyys yhteistyöhön Alkon kanssa on parantunut projektien mahdollistamien uudistusten myötä.” kiteyttää Alkon ostojohtaja Minna Alitalo.

ePruuvi-projektin tavoitteena oli suunnitella ja toteuttaa uusi työkalu Alkon hankittavien tuotteiden arviointiin. Aiemmin tuotteiden arviointi toteutettiin manuaalisesti ilman sähköistä työkalua. Tähän kaivattiin luonnollisesti muutosta, jotta työn tekeminen helpottuisi ja arviointien tulokset olisivat paremmin käsiteltävissä ja saatavilla. Soforilla panostetaan käyttäjälähtöiseen suunnitteluun, joten projekti aloitettiinkin käyttäjätutkimuksella. Käyttäjätutkimukseen kuului käyttäjien työnseuraaminen oikeassa ympäristössä, käyttäjien haastattelut ja analyysin tekeminen. Käyttäjätutkimuksen perusteella tehtiin konsepti tabletille optimoidusta sovelluksesta, jolla käyttäjät pystyvät vaivattomasti kirjaamaan erilaisten tuotteiden arvioinnin välittömästi Projektin edetessä konsepti tarkentui yksityiskohtaiseksi käyttöliittymäsuunnitelmaksi, jonka mukaan toteutettiin alkuun prototyyppi sovelluksesta. Prototyypillä tehtiin käytettävyystesti oikeille käyttäjille. Näin saatiin varmistettua sovelluksen käytettävyys ja tehtyä vielä parannuksia oikeaan versioon.

Kumppaniverkko on Alkon juomatoimittajille suunnattu extranet-palvelu, jossa he voivat jättää tarjouksia, nähdä tarjousten etenemisen Alkon prosessissa ja kirjeenvaihdon sekä tehdä tuote- ja jakelijamuutoksia. Kuten ePruuvi-projektissa, tässäkin panostettiin käytettävyyteen (käyttäjätutkimus, konseptointi ja käyttöliittymäsuunnittelu).

Käyttäjien palaute on ollut todella positiivista. Uusi Kumppaniverkko-sovellus rakennettiin mahdollisimman käyttäjäystävälliseksi huomioiden tarjousprosessimme vaatimukset. Uutta sovellusta pystyy käyttämään joustavasti eri laitteilla milloin vain ja mistä päin maailmaa tahansa. Sovellukseen rakennettiin lukuisia käyttäjää helpottavia toimintoja, joiden avulla esimerkiksi tarjouksen tekeminen on helppoa ja sovellus huomauttaa, jos tarjouspohjalle on lipsahtamassa virhe. Sovellusta myös jatkokehitetään käyttäjiltä saadun palautteen mukaisesti, joten työ jatkuu.” kiteyttää Alkon tuotepäällikkö Timo Tossavainen.

Olemme työskennelleet Soforin kanssa jo lukuisia vuosia. Molempien projektiemme kannalta he olivat meille selkeä valinta, sillä he ymmärsivät hyvin tarpeemme ja tavoitteemme. Työskentely Soforin kanssa on ollut joustavaa ja vuorovaikutteista.”, toteaa Minna Alitalo.