SSAB on maailmanlaajuisesti toimiva teräsyhtiö, jolla on 50 maassa noin 16 000 työntekijää, joista puolet on Suomessa.

SSAB (Ruukki) on käyttänyt Soforin TAVA® Safety – työturvallisuuden johtamisjärjestelmää globaalisti vuodesta 2007, ja sen avulla yritys on yhtenäistänyt työturvallisuuteen liittyviä toimintatapoja koko organisaatiossaan. Yhtiön sisällä järjestelmä tunnetaan nimellä Safety tool.

SSAB:llä ymmärretään, että turvallisuus on jokaisen perusoikeus, ja lähtökohtana on se, että organisaation pitää pystyä takaamaan turvallinen työympäristö niin työntekijöille, urakoitsijoille kuin tehtaiden satunnaisille vierailijoillekin.

Yhtiö tähtää kohti riskien poistamista ja nollatoleranssia määrätietoisen turvallisuusjohtamisen avulla. Henkilöstö tiedostaa myös sen, että jokainen on osaltaan vastuussa turvallisuudesta.

Turvallisuustyöhön käytännön työkaluksi

”Ilman monipuolista johtamisjärjestelmää olisi kansainvälisessä yrityksessä vaikea tunnistaa missä ja miksi tapaturmia tapahtuu, ja kuinka hyvin turvallisuustyötä tehdään. Safety toolin avulla yhtiö voi tunnistaa riskit tarkasti ja yksilöidysti, ja toteuttaa sekä omiin sääntöihinsä että lakiin perustuvaa ennakoivaa riskienhallintaa. Järjestelmällä saadaan myös tilastollista jatkuvuutta ja nähdään toimintatapojen kehittymiseen liittyvät muutokset”, toteaa Harri Leppänen, Head of EHS, SSAB Finland.

 

Yhtiön sääntöihin kuuluu mm. se, että esimiehet tekevät kerran kuussa omalla alueellaan turvallisuuskierroksen, jolloin tarkastetaan että turvallisuusasiat on hoidettu oikealla tavalla.

”Esimiehellä, ylimmästä johdosta työnjohtajaan, on velvollisuus puuttua epäkohtiin ja tehdä turvallisuussuunnitelma”, jatkaa Harri Leppänen.

 

Järjestelmän avulla myös seurataan, miten epäkohdat ovat korjaantuneet. Monipuolisiin ominaisuuksiin kuuluvat työsuojeluvartit, joissa alaisten kanssa keskustellaan työturvallisuusasioista.

SSAB tuottaa järjestelmästä monipuolisia raportteja, kuten tapaturmatilastot ja vaaratilanneilmoitusten taajuudet. Järjestelmällä seurataan, onko turvallisuustyössä toimittu sovittujen periaatteiden mukaisesti, onko esimerkiksi työsuojelukierroksia tehty riittävän tiheään, ja onko työsuojeluvartit pidetty. Johdon työtä helpottaa mahdollisuus nähdä kokonaisvaltaisesti, kuinka hyvin turvallisuustyötä toteutetaan eri organisaation osissa.

Tuntuvia tuloksia työturvallisuustyöllä

Työturvallisuuteen panostaminen on tuonut SSAB:lle tuntuvia hyötyjä. Heti globaalin käytön alkuvaiheessa keskeisenä tunnuslukuna toimiva tapaturmataajuus laski vuositasolla yli 40 %, ja nykytilanne on vain n. 25 % lähtöarvosta. Vertailtaessa suomalaisen teollisuuden keskimääräiseen taajuuteen on SSAB:n luku siitä vain n. 15 %.

”Tapaturmien määrän laskeminen tarkoittaa suuria ja rahassa laskemattomia inhimillisiä hyötyjä. Turvallisuus heijastuu aivan suoraan myös laatuun, toimituskykyyn ja tuottavuuteen. Rahallisesti ensimmäisen käyttöönottovuoden hyödyt laskettiin olevan lähes miljoona euroa, ja kun muistetaan, että hyöty kumuloituu vuodesta toiseen, on syntynyt säästö todella merkittävä. Investoinnin takaisinmaksuaika oli lyhyt.” kertoo Soforin Business Development Director Seppo Salo.

Seuraavaksi panostetaan turvallisuushavaintojen tekoon mobiilisti

Tuotettujen turvallisuushavaintojen määrä heijastuu suoraan toteutuneiden tapaturmien määrään. Siksi SSAB otti joulukuun alussa käyttöön TAVA® MobHaz -palvelun, jossa yhdistyvät sekä turvallisuushavaintojen mobiilin tekemisen vaivattomuus että kytkentä Safety toolin ammattimaisiin johtamisprosesseihin. Tavoitteena on kasvattaa turvallisuushavaintojen määrää vielä entisestään (n. 25.000 kpl/v), nopeuttaa käsittelyprosessia sekä parantaa ilmoitusten laatua (ml. valokuvat/muut liitteet).

Kaikilla SSAB:n työntekijöillä Suomessa on mahdollisuus saada palvelu käyttöönsä. He voivat seurata sillä myös tekemiensä ilmoitusten etenemistä.

”Asiakaskuntamme laajasta tilastomateriaalista näemme selvästi, miten tavallisten työntekijöiden tekemien turvallisuushavaintojen määrä vaikuttaa tapaturmien syntymiseen. Määrän vaihtelu näkyy joissain yrityksessä hämmästyttävän nopeasti, jopa kahden viikon sisällä. Havaintojen idea perustuu siihen, että työntekijöitä aktivoidaan seuraamaan työympäristönsä vaaratekijöitä. TAVA® MobHaz – palvelulla niistä raportointi on tehty mahdollisimman yksinkertaiseksi. Tärkein ilmoitusten tekemiseen motivoiva tekijä on nopeasti saatava esimiehen palaute ilmoituksen huomioimisesta ja sen etenemisestä prosessissa. Kahvipaketti kerran kuukaudessa ei vedä tälle vertoja”, jatkaa Salo.