Lehdistötiedote

Analytiikkatoimija Sofor on ollut mukana Business Finlandin (ent. Tekes) Tekoäly-hankkeessa, jossa se yhdisti työturvallisuustiedon tekoälyyn. Hanke on ensimmäinen laatuaan Suomessa, missä tekoälyä pystytään käyttämään työkyvyn analysointiin ja ennakointiin. Tekoälyä on jo sovellettu Outokummussa ja Pohjoismaiden suurimmassa raakateräksen tuottajassa SSAB:ssä.

”Tähtäämme maailman turvallisimmaksi teräsyhtiöksi. Tavoittelemme nollatoleranssia kaikissa työtapaturmissa ja työperäisissä sairauksissa. Tähän mennessä olemme jo käyttäneet helpot turvakeinot, kuten kypäräpakon, joten nyt halusimme mennä pidemmälle. Tekoälyn avulla voimme löytää piilevät syyt, jotka aiheuttavat tapaturmia”, ympäristö- ja turvallisuusjohtaja Harri Leppänen SSAB:ltä kertoo.

Keskimäärin noin 15 000 työntekijän yrityksessä työpoissaolojen aiheuttamat kulut voivat olla jopa 50-70 miljoonaa euroa vuodessa. Tapaturmataajuuden pienentämiseen eivät pelkät ihmissilmät pysty, vaan siihen tarvitaan väsymättömän tekoälyn rikastamaa analytiikkaa ja tapaturmiin johtavien tilanteiden ennakointia.

”Työturvallisuustiedon ja tekoälyn yhdistämisessä olennaista on se, että ihmiselle mahdottomat tehtävät siirtyvät ohjelmistolle. Sovellus jaksaa louhia ja analysoida suuria määriä dataa väsymättömästi ja tunnistaa nopeasti aiemmat, samanlaiset tapaturmat. Se yhdistelee ilmiöitä, sen avulla löydetään tapaturmariskejä ja korrelaatioita, esimerkiksi tapaturma-altteimmat paikat tehtaalla. Myös perusraportointiin saadaan uusia näkökulmia, kuten mihin aikaan vuorokaudesta tai minä viikonpäivänä tapaturma-alttius on suurimmillaan”, Soforin Head of Analytics Kirsti Laurila sanoo.

Laurila korostaa, että siinä missä ihminen pystyy ajan kanssa löytämään datamassasta vaikkapa nosturi- tai trukkitapaturmat, voidaan NLP:tä (Natural Language Processing) käyttäen tehdä vapaan tekstin analyysiä ja löytää tapaturmien yhteisiä tekijöitä.

Hankkeessa hyödynnetään Suomen ja Puolan toimipaikkojen työturvallisuustietoja. Ympäri maailmaa toimivalla SSAB:lla on käytössään eri työkieliä 24. Tekoäly pystyisi periaatteessa kääntämään ja yhdistämään kaikki kielet analyysissa – näin sisältö on kokonaisuudessaan hyödynnettävissä.

Lisätietoja:

Seppo Salo, Director, Business Development, Sofor Oy: seppo.salo@sofor.fi, puh. 050 384 3364

Harri Leppänen, Ympäristö- ja turvallisuusjohtaja SSAB: harri.leppanen@ssab.com, puh. 040 557 8939

Sofor on IT-palveluyritys, joka kehittää asiakkaidensa liiketoimintaa toimintatapoja ja –prosesseja konkreettisesti optimoimalla. Lisäarvo muodostuu älykkäästi erilaisesta sovellusten tehokkaamman hyödyntämisen, tiedon integraatioiden ja analysoinnin sekä mitatusti laadukkaan jatkuvan palvelun yhdistelmästä. Tietoturva, mobiili työtapa ja asiakkaan tiedon jakamisen tarpeet sidosryhmissä huomioidaan aina Soforin palveluissa. Lisätietoa sofor.fi

Löydät meidät myös sosiaalisesta mediasta: Facebook, Linkedin ja Twitter.

SSAB on maailmanlaajuisesti toimiva pohjoismainen ja yhdysvaltalainen teräsyhtiö. Yhtiön lisäarvoa tarjoavat tuotteet ja palvelut on kehitetty tiiviissä yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Tavoitteena on vahvempi, kevyempi ja kestävämpi maailma. SSAB:llä on työntekijöitä yli 50 maassa ja tuotantolaitoksia Ruotsissa, Suomessa ja Yhdysvalloissa. Yhtiö on noteerattu Nasdaq Tukholmassa ja toissijaisesti Nasdaq Helsingissä. www.ssab.com.

Löydät meidät myös sosiaalisesta mediasta: Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter ja YouTube.