Oulun Digi on kaupungin oma tietotekniikan palveluntarjoaja. Sen noin 100 hengen tiimi vastaa Oulun kaupungin digitalisointiohjelmasta ja sen toteuttamisesta sekä ICT-palveluiden järjestämisestä Oulun kaupungissa. Näihin kuuluu mm. vastuu kokonaisarkkitehtuurista ja teknologisista ratkaisuista, työasema- ja päätelaitepalvelujen järjestäminen, laiteomaisuuden hallinta sekä tukipalvelujen järjestäminen.

Laitehallinta koskettaa monia Oulun asukkaita

Oulun Digi hallitsee keskitetysti kaikkia kaupungin työntekijöiden käyttämiä laitteita. Kuntayhteisönä Oulun Digi käyttää julkisia varoja laitteiden hankkimiseen, tämän takia mahdollisuus laitteiden hallintaan on erittäin tärkeää.

Kaupungin käyttämät mobiilisovellukset on suunniteltu Android- ja iOS-laitteille.

Pääsy kaupungin yli 6000 laitteen avaintietoihin antaa IT-tiimille mahdollisuuden palvella monien tarpeita Oulussa:

Kaupunki hallinnoi sovelluksia ja laitteita, jotka palvelevat kaupunkilaisia:

  • Kouluihin tarjotaan satoja erilaisia koulutussovelluksia opiskelijoiden ja henkilökunnan käyttöön.
  • Monet sovellukset helpottavat vanhusten kotiterveydenhuoltoa.
  • Kaupungin virkamiehet käyttävät lukemattomia laitteita hoitaessaan tehtäviään useissa paikoissa.
  • Laitteet ja sovellukset auttavat päiväkouluikäisten lasten hoidossa työskenteleviä pitämään yhteyttä lasten vanhempiin ja varmistamaan lasten turvallisuuden.

Joissain tapauksissa kaupunki myöntää tietyille käyttäjille erilaisia oikeuksia

  • Esimerkiksi kouluissa Oulun Digi antaa opettajille pääsyn koulujen päätelaitteiden hallintaan. Tällä tavalla opettajat voivat toimittaa sovelluksia hyväksytyille käyttäjille, ja koulujärjestelmän ei tarvitse olla riippuvainen kaupungin IT-henkilöstöstä.

Sovelluksien ja tiedon turvallinen käyttö ja jakelu

Kaupungin tietotekninen ympäristö koostuu omissa ja kumppaneiden sekä pilvitoimittajien ympäristöissä sijaitsevista tiedoista ja sovelluksista. Näiden tietovarantojen ja sovelluksien käyttö mobiilisti on luonnollisesti osa toimivaa kokonaisuutta. Toimitetulla ratkaisulla pystytään jakelemaan käyttäjien tarvitsemat asetukset, sovellukset ja resurssit keskitetysti hallittuna ja tietoturvallisesti.

Ratkaisu antaa IT-tiimille kyvykkyyden hallita päätelaitteiden tietoturvaa ja siten mahdollistaa luottamuksellisten sovellusten ja tiedon jakelun käyttäjille. Kaupungin työntekijät voivat käyttää, synkronoida ja jakaa tiedostoja turvallisesti mistä tahansa laitteesta. He pystyvät myös automatisoimaan työnkulkuja liittyen palautteeseen ja hyväksymisiin.

Kohti pilveä

Oulun Digin päätelaitehallintatiimin ICT-asiantuntija Mika Kleemolan mukaan Oulun Digi siirtää jatkuvasti palveluita omasta konesaliympäristöstään pilvipalveluihin. Tehty projekti tukee tätä. Tavoitteena on vapauttaa Oulun Digin asiantuntijoiden aikaa varsinaiseen palvelun tuottamiseen loppukäyttäjille.

Päätelaitteiden hallinnan siirtyessä pilvipohjaiseksi hallintaympäristön keskeiset palvelimet ovat jatkossa pilvipalvelutoimittajan, Citrixin, päivitys- ja ylläpitovastuulla. Muutoksen myötä Oulun Digillä on aina käytössään ajantasaiset ohjelmistoversiot ja uusimmat ominaisuudet.

Muutosprojekti toteutettiin yhteistyössä Oulun Digin, Citrixin ja Soforin asiantuntijoiden kanssa. Projekti eteni vaivattomasti ja nopeasti.  Sofor oli muutosprojektin suunnittelussa mukana asiantuntijana. Varsinaisessa yliheitossa Soforin asiantuntijat päivittivät Citrix ADC -laitteet ja tekivät tarvittavat konfiguraatiomuutokset.

Sofor tuottaa Oulun Digille pääkäyttäjätukea uusien ominaisuuksien käyttöönotossa ja ongelmatilanteiden ratkaisussa.

”Sofor toimitti Oulun Digille konsultointia ja asiantuntija-apua. Näin varmistettiin projektin sujuva ja aikataulun mukainen eteneminen. Palvelualustan pilveen siirtämisellä vapautettiin IT-tiimin resursseja ylläpidosta ja päivittämisestä itse palvelun käyttöön. Citrixin toimittamasta pilvipalvelusta ja sen ylläpidosta ja päivityksistä vastaa jatkossa Citrix. Oulun Digin ympäristöön sijoitettujen yhdyskäytävien (Citrix ADC, Cloud Connector ja Storage Zone Controller) ylläpidosta ja tuesta vastaavat Soforin asiantuntijat”, kertoo Soforin Key Account Manager Rami Varis.

Tämän projektin yhteydessä Oulun Digi päätti asteittain lopettaa organisaation tiloissa sijaitsevan ympäristön. Pyrkiessään pitämään kaupunkilaisten tarpeet aina mielessä, he totesivat, että pitkällä aikavälillä pilviteknologia on helppokäyttöinen ja kustannustehokas. Oulun Digi -tiimi näkee Citrix-teknologian jatkuvana osana tätä matkaa.

Referenssi löytyy myös englannin kielellä Citrixin sivuilta: Technology-savvy City of Oulu manages devices with Citrix Endpoint Management