Oulun Tietotekniikka – Oulun kaupungin konserniin kuuluva kunnallinen liikelaitos – toimii kaupungin ja sen organisaatioiden strategisiin ydinprosesseihin liittyvien tietojärjestelmien keskitettynä palveluintegraattorina ja kumppanina mahdollistaen asiakkaiden oman toiminnan kehittämisen ja tehostamisen tietotekniikan avulla. Oulun Tietotekniikka vastaa kaupungin kriittisen tietojärjestelmäinfrastruktuurin tuotannosta, asiakastuesta, tietoteknisten päätelaitteiden, järjestelmien ja sovellusten elinkaaren mukaisista hankinnoista ja palveluista.

Oulun Tietotekniikka liikelaitos hankkii myös Oulun kaupungin konsernissa käytettävät mobiililaitteet, asentaa ne asiakkaille käyttövalmiiksi ja tarjoaa niihin käytönaikaisen tue

n. Yhteensä mobiililaitteita Oulun Tietotekniikan ylläpidossa on noin 3500 kpl, joista etähallinnan tarve on noin 3000 laitteella.

Mobiilisovellukset ovat viime aikoina lisääntyneet julkishallinnossa, mm. varhaiskasvatuksen ja kotihoidon palvelualueilla. Mobiilikaupunki Oulussa on esimerkiksi

käytössä tällä hetkellä mobiilipalvelu, jonka avulla varhaiskasvatuksessa (päiväkodit) tehdään lasten läsnäolon seurantaa sekä raportointia. Tavoitteena on mahdollistaa päivähoidon hoitoaikaperusteinen asiakaslaskutus.

Mobiilisovellusten lisääntyminen ja mahdollisuudet olivat Oulun Tietotekniikalle tärkein syy käynnistää etähallintajärjestelmän hankinta ja käyttöönotto. Aikaisemmin laitteiden etähallintaan käytetyillä teknologioilla on pystytty tekemään laitehallintaa, mutta sovellustenjakelukyky on puuttunut. Viime aikoina etähallintajärjestelmätja päätelaitteiden teknologiat ovat kokeneet murroksen, jonka seurauksena myös mobiililaitteille voidaantehdä täysipainoista etähallintaa.

Citrix valikoitui huolellisen prosessin kautta

Kun markkinoilla oli myös useita vaihtoehtoja, oli oikea aika kilpailuttaa mobiililaitteiden etähallinta -järjestelmä. Oulun Tietotekniikka aloitti projektin tekemällä esiselvityksen, jonka aikana kirkastui tavoitetila siitä, mitä järjestelmältä halutaan ja mikä sen avulla on mahdollista. Laajassa markkinakartoituksessa tutustuttiin mm. Gartnerin tutkimuksiin sekä tarjolla oleviin järjestelmiin.

Esiselvityksen aikana tarpeet lisääntyivät: haluttiin mahdollistaa mm. käyttäjien pääsy omiin tiedostoihin mobiililaitteella, paikkatietoon perustuvia toimintoja sekä yhteiskäyttöisten laitteiden hallinta. Soforin toteuttama ratkaisu mahdollistaa myös tämän julkishallinnossa tyypillisen mobiililaitteiden yhteiskäytön: kullakin käyttäjällä on omalla tunnuksellaan haluamansa sovellukset käytössä myös mobiililaitteellaan.

Esiselvitystyö kesti kuusi kuukautta, minkä jälkeen jatkettiin tarjouspyyntövaiheeseen. Oulun Tietotekniikka toteutti tarjousvertailun kahdessa vaiheessa.

Vaivaton käyttöönotto

Ensimmäisessä vaiheessa käytiin läpi tarjousdokumentit. Dokumenttien perusteella tehdyssä vertailussa Soforin tarjous pärjäsi kilpailijoitaan paremmin.

Palvelujohtaja Heikki Mikkosen mukaan Soforin tarjous oli erittäin hyvä sekä ulkoasultaan että laadultaan ja hinnaltaan.

Tarjousvertailun toisessa vaiheessa, elokuun lopussa, Soforin ratkaisua auditoitiin kolme viikkoa. Näin todennettiin, että ratkaisu vastaa luvattua. Tarjousvertailun lopputuloksena Oulun kaupunki valitsi Soforin toimittamaan uuden mobiililaitteiden etähallintajärjestelmän. Sofor toimittaa järjestelmään liittyen myös tuki- ja asiantuntijapalveluita Oulun Tietotekniikan asiantuntijoille.

Heikki Mikkosen mukaan Soforilla on työnteossa loistava asenne: Mitä luvataan, siitä myös pidetään kiinni. Myynnin ja tuotannon välinen yhteistyö näyttää toimivan myös hyvin. Soforin tiimillä on selvästi luja halu tehdä se kaikki, mitä tarjouspyynnön ehtojen täyttämiseksi on luvattu tehdä.

Tämän lisäksi Soforin verkostot ovat selvästi kunnossa. Tiivis yhteistyö sujuu sekä Arrow ECS:n että Citrixin kanssa, niin että he ovat aktiivisesti mukana ja heiltä saadaan tukea tarvittaessa. Tämä on nykypäivänä tärkeää, koska verkoston avulla saadaan vaikeatkin asiat korjattua nopeasti kuntoon.

Oulussa levitetään parhaillaan ratkaisua innolla käyttäjille. Ratkaisulle on tarvetta Oulun kaupungin organisaatiossa, sillä Oulun Tietotekniikan ohjelmaesittelyjen jälkeen toimituksia odotetaan jo. Tämän lisäksi heillä on myös hyviä kannustimia, miten työntekijät saadaan ottamaan ratkaisu nopeasti käyttöön.

Uudempi versio referenssistä löytyy täältä: Technology-savvy City of Oulu manages devices with Citrix Endpoint Management