Sairauseläkkeet ovat kääntyneet Suomessa yllättäen nousuun, siitä kertovat uusimmat tilastot vuosilta 2017 – 2018. Nousuun vaikuttavat erityisesti nuorempiin ikäluokkiin painottuvat mielenterveyden häiriöt.

Tämä ilmiö osaltaan vahvistaa sen, että työkyvyn ylläpidossa ei tulla valmiiksi koskaan, ja uusia keinoja työkyvyn turvaamiseksi on haettava jatkuvasti.

Tällä hetkellä työkyvyn kehittäminen digitaalisesti keskittyy vahvasti prosessien automatisointiin, tiedolla johtamiseen ja tekoälyn hyödyntämiseen.

Kehittyneet teknologiat tarjoavat keinoja niin toistuvien kuin pidempikestoisten sairauspoissaolojen ja ennenaikaiseen eläköitymiseen johtavien syiden selvittämisessä ja ennakoinnissa.

Näiden avulla saadaan nopea, reaaliaikainen reagointi työkykytapahtumiin, jolloin sairaspoissaolot vähenevät ja ihmiset saadaan nopeammin takaisin töihin.

Tärkeää on esimiesten työn helpottaminen ohjaamalla sitä automaattisilla hälytteillä, reaaliaikaisella tiedolla ja tarvittavilla työkaluilla.

Tervetuloa webinaariimme kuuntelemaan digitalisaation ja teknologian mahdollisuuksista työkyvyn johtamisessa:

  • Katsaus nykyaikaiseen työkyvyn johtamisjärjestelmään
  • Tekoälyn mahdollisuudet ja kokemukset sen hyödyntämisestä
  • Miten ottaa työkyvyn johtamisjärjestelmä käyttöön?

Lopuksi vastaamme webinaarin aikana esitettyihin kysymyksiin.

AJANKOHTA: torstaina 24.10.2019 klo 9

Kuuntele tallenne

Saat rekisteröidyttyäsi webinaarilinkin sähköpostiisi. Webinaarin kesto on n. 45 minuuttia. Se on ilmainen kaikille osallistujille. Lähetämme webinaaritallenteen kaikille ilmoittautuneille. Voit kuunnella sen myöhemmin – kannattaa siis ilmoittautua, vaikka et pääsisikään mukaan livewebinaariin.

Webinaarin vetävät: Seppo Salo, Director, Business Development Pertti Makkonen, Business Manager