> Tuotteet ja palvelut > Tilannekuva - IoT

Tilannekuva - IoT

Tietotekniikka

Soforin Tilannekuva-palvelu tuottaa asiakkaalle reaaliaikaisen kokonaiskuvan tietotekniikkapalveluiden ja muiden teknisten järjestelmien tilasta, yhdessä kootussa näkymässä. Se voidaan liittää myös osaksi automaatiota ja kiinteistöjärjestelmää, jolloin saadaan kokonaiskuva laitetiloista ja niiden laitteiden tilanteesta.

Palvelun avulla on helppo havaita etukäteen mahdolliset suorituskyvyn pullonkaulat ja näin reagoida tilanteisiin jo ennen kuin ongelmia syntyy. Jos ongelmia esiintyy, järjestelmä voi lähettää sähköpostia tai tekstiviestejä käyttäjille kriittisistä hälytyksistä.

Tilannekuvaan kerätään tilatieto sovellusten, palvelinten ja verkon toimivuudesta. Siihen voidaan ottaa myös muuta kuin tietoteknistä tietoa, esimerkiksi olosuhdetietoja, kuten lämpötila ja kosteus.

IoT

Internet of Things (IoT), esineiden internet, on erinomainen esimerkki innovaatiosta (uudennoksesta), jossa Teollisen internetin ja Machine to Machine (M2M) -viestinnän ratkaisuja ollaan laajentamassa perinteisten käyttöalueidensa ulkopuolelle. Jo nyt teollinen internet vaikuttaa niin arkeemme kuin vapaa-aikaammekin kuten käyttämäämme energiaan, asumiseen, päivittäiseen työskentelyyn tietotekniikan avulla ja liikkumiseemme liikenteessä.

Gartnerin mukaan IoT:n hyödyntämisessä voidaan tunnistaa neljä osa-aluetta:
- Hallinta: Toimintojen käyttöasteen parantaminen kerätyn tilatiedon avulla
- Kaupallistus: Kohteen käytön mittaamiseen perustuva laskutus
- Operointi: Tilatiedon perusteella tapahtuva toimintojen ohjaus
- Laajennus: Kaikki muut digitaaliseen informaatioon perustuvat lisäpalvelut

Sofor toteuttaa IoT -ratkaisuja kaikille yllämainituille osa-alueille. Kuvan mukaisena esimerkkinä vaikkapa pienimuotoisessa elintarviketuotannossa tarvittavan mittaus- ja hälytystiedon kerääminen sekä käsittely laite- ja paikkariippumattomasti tehtävää tuotantoprosessin valvontaa ja ohjausta varten. Mitattu tieto myös tallennetaan tuotantolokiin mahdollista myöhempää kehitys- ja todentamistarvetta varten.Tilannekuva SaaS-palvelun valvonta- ja tapahtumatiedon käsittelyn sekä raportoinnin lisäksi Sofor toteuttaa myös integraatioratkaisuja, joissa jalostetut anturitiedot voidaan siirtää osaksi laajempaa liiketoiminta-analyysiä tai tuoda tietoja muista järjestelmistä kokonaistilannekuvan esittämiseksi asiakasportaalissa.

Toteutamme myös joustavia mobiilikäyttöisiä sovelluksia esimerkiksi työvirtojen ja -prosessien hallintaan tai täydentämään jo olemassa olevia toiminnanohjausjärjestelmiä.

Palvelut hyödyt

  • Kokonaiskuva tuotanto- ja liiketoimintakriittisten prosessien, kuten ICT-ympäristön, tilasta yhdellä näytöllä
  • Proaktiivinen valvonta: Kyky reagoida tilanteisiin jo ennen kuin ne tuottavat ongelmia ja aiheuttavat menetyksiä
  • Oikea-aikaiset investoinnit ja hankinnat, kun tiedetään ajantasainen ympäristön suorituskykytilanne
  • SaaS-palvelumalli: Asiakas saa palvelun käyttöönsä ilman etukäteisinvestointeja ja koulutustarpeita.
Onko organisaatiollanne tarvittava tieto liiketoimintakriittisten prosessien kokonaistilasta?
Ota yhteyttä, niin laitetaan organisaatiosi ICT-tiedot ja muut tekniset tiedot reaaliaikaiseen kokonaiskuvaan!

Bookmark and Share
Ota yhteyttä
Sami Eerola
Business Manager
050 384 3318
sami.eerola(at)sofor.fi
Linkedin