> Alko │ Työturvallisuus Referenssit

Alko │ Työturvallisuus

Työturvallisuusratkaisu henkilöstön työturvallisuuden ja tapaturmien tietojen keräämiseen ja hyödyntämiseen sekä ulkoisten uhkatilanteiden raportointiin

Alko on käyttänyt vuodesta 2010 TAVA® Health & Safety -ratkaisua työhyvinvoinnin ja työturvallisuuden johtamiseen. Ratkaisun avulla Alko käsittelee tietoja henkilöstön tapaturmista ja turvallisuudesta. Näin Alkossa pystytään tehokkaammin arvioimaan työturvallisuuden riskejä ja ennaltaehkäisemään mahdolliset ongelmat ajoissa.

Sofor toimitti toukokuussa 2010 Alkolle TAVA® Health & Safety -johtamisratkaisuun perustuvan ulkoisten uhkatilanteiden raportointikokonaisuuden. Ratkaisun avulla uhkatekijät saadaan yksilöityä koko myymäläverkon ja 350 yksittäisen myymälän tasolla. Järjestelmää on tämän jälkeen laajennettu henkilöstön työturvallisuuden ja tapaturmien tietojen keräämiseen ja hyödyntämiseen. Hankkeen tavoitteena on ollut taata henkilöstölle turvalliset työolot. Säästöjä yritykselle syntyy tapaturmien kustannuksissa, kun tapaturmat ja poissaolot vähenevät.

”Vaikka vähittäiskaupan alalla työturvallisuusriskit ovat toisenlaisia verrattuna vaikkapa teräksen tuottamiseen, järjestelmä sopii kaikille toimialoille ja erikokoisille organisaatioille. Työkyvyn varmistaminen on kuitenkin kaikille yhteinen tavoite”, kertoo Soforin toimialajohtaja Seppo Salo.


TAVA
® Health & Safety on markkinoiden ensimmäinen kokonaisvaltainen työhyvinvoinnin ja työturvallisuuden johtamisjärjestelmä, joka ohjaa yrityksiä ennakoivaan työkyvyn johtamiseen. Kaikkiaan lähes 60 erilaista toimintoa ja valmista lomakepohjaa tukevat yrityksen, vakuutusyhtiön ja työterveyshoidon yhteisiä tukitoimia henkilön pitämiseksi työelämässä. Järjestelmä ohjaa työhyvinvointia ja turvallisuutta yrityksissä ja julkishallinnon puolella jo lähes 40 maassa 19 eri kielellä. Järjestelmän avulla yritys voi alentaa poissaolokustannuksia, tehostaa esimiesten toimintaa sekä parantaa työhyvinvointia.

Bookmark and Share
Lisätietoa
Seppo Salo
Director, Business Development
010 235 9364
seppo.salo(at)sofor.fiToimiala
Alkoholi- ja muiden juomien vähittäiskauppa

Katso TAVAksi menestys -videot

Välittämisen paikka.


Läheltä piti ja hoitoon!

Toteutuksia Alkolle
Alko Hintalaskuri
Alko Tuotehallinta

Työturvallisuusreferenssejä
Gasum Oy
Outokumpu Oyj
Rautaruukki Oyj

Palvelumme
Lue lisää TAVA® Health & Safety -ratkaisusta henkilöstön työkyvyn riskien seuraamiseen ja ennakointiin.