> Tuotteet ja palvelut
Nykyaikaiset työvälineet tehokkaampaan työntekoon ja johtamiseen. Liiketoiminnan automatisointi, modernisointi ja mobilisointi ovat ratkaisujemme kulmakiviä.

Sovellusten hyödyntäminen

Parannamme asiakkaamme liiketoiminnan tehokkuutta automatisoimalla toimintatapoja ja prosesseja.

Työasemien ja sovellusten virtualisointi
Sovellusvirtualisoinnin avulla varmuutta toimintaan ja joustavuutta työntekoon.
Liiketoiminnan sovellusratkaisut
Asiakaskohtaiset liiketoiminnan sovellusratkaisut ja integraatiot.
Palveluhallinta liiketoimintaprosessissa
Ketterä ICT-ympäristöjen tukimalli liiketoiminnan mahdollistajana. Voit itse keskittyä olennaiseen.

Toimintamallien optimointi

Ratkaisumme tuottaa informaatiota yrityksen työntekijöistä, toimintatavoista sekä teknisistä resursseista. Paremmalla automaatiolla saavutetaan huomattavia säästöjä ja parannetaan yrityksen tehokkuutta.

Työkyvyn johtaminen
Paranna yrityksen tuottavuutta vähentämällä työkyvyttömyydestä aiheutuvia kustannuksia.
Käyttöomaisuuden kunnossapito
TAVA® Maintenance, laitteiden ja omaisuuden elinkaarenhallinta - Helppokäyttöinen, ketterä ja monipuolinen ratkaisu laitteiden elinkaaren hallintaan niin pienille kuin suurille yrityksille.
Kapasiteettipalvelut
Turvallista, joustavaa ja kustannustehokasta palvelinkapasiteettia asiakkaan tarpeisiin räätälöitynä.
Käyttäjäkokemus sovelluksissa
Käyttäjälähtöinen suunnittelu takaa erinomaisen käyttäjäkokemuksen.
Yhteisölliset ratkaisut liiketoimintaan
Yhteistyön ja viestinnän tehostaminen sosiaalisten ohjelmistojen ja ryhmätyökalujen avulla.

Tiedolla johtaminen

Palvelumme tukee reaaliaikaiseen ja laadukkaaseen tietoon perustuvaa päätöksentekoa liiketoiminnassa.

Operatiivinen analytiikka
Yksinkertainen ja selkeä kuva liiketoiminnastasi ja sen eri osien tilasta raportoinnin avulla.
Tilannekuva - IoT
Tilannekuva välittää oleellista ja oikea-aikaista informaatiota päätöksenteon tueksi.