> Tuotteet ja palvelut > Kapasiteettipalvelut

Kapasiteettipalvelut

Sofor toimittaa turvallista, joustavaa ja kustannustehokasta palvelinkapasiteettia asiakkaan tarpeisiin räätälöitynä. Soforin konesali on auditoitu valtuutetun viranomaisen toimesta KATAKRI 2015 -vaatimusmäärittelyn mukaisesti turvaluokituksen tasolle 3.

Monessa yrityksessä haasteena on toiminnan dynaamisuuden ja tietoteknisen kapasiteetin välinen epäsuhde: uusille ja kehitettäville järjestelmille tarvittaisiin ajantasaista ja joustavaa kapasiteettia, mutta käytettävissä on vain jo investoitua tekniikkaa, joka ei välttämättä edes sovi uuteen käyttötarkoitukseen.

Käyttötarkoitukseesi sopivaa tietotekniikkakapasiteettia – saatavillasi aina tarvittaessa
Kapasiteettipalvelumme auttavat seuraavissa tilanteissa:

  • Uuden tuotteen time–to–market halutaan lyhyeksi ja siihen tarvittavat järjestelmät tarvitaan välittömästi käyttöön.
  • Oma kapasiteetti tarvitsee rinnalleen varajärjestelmät.
  • Elinkaarensa lopussa olevien järjestelmien uusimista ei haluta enää tehdä investointina, vaan ne halutaan muuttaa muuttuviksi kuluiksi.
  • SaaS, IaaS ja PaaS tuntuvat kiinnostavilta vaihtoehdoilta.
  • Yrityksen ja organisaation avaintiedot halutaan pitää kotimaassa turvallisessa ja tunnistetussa paikassa.
  • Nykyiset ohjelmistot halutaan nostaa uusiin versioihin uusille palvelinalustoille.
  • Korkean käytettävyyden vaatimus edellyttää myös multi-homing-järjestelyllä toteutettua vikasietoista tietoliikenneratkaisua.
  • Nykyiset palvelintilat eivät riitä tai ne eivät enää ole vaatimustason mukaisia.

Ota yhteyttä Soforiin, kun tarvitset skaalautuvaa ja turvallista palvelinkapasiteettia järjestelmien tueksi!

Bookmark and Share
Ota yhteyttä
Harri Ruoho
Business Manager
010 235 9308
harri.ruoho(at)sofor.fi
Linkedin