> Suomen Yrittäjäopisto Referenssit

Suomen Yrittäjäopisto

Työaikaratkaisu - tiedot suoraan palkanlaskentaan ja laskutukseen

Suomen Yrittäjäopisto on toiminut yli 40 vuotta työssäkäyvän aikuisen kumppanina yrittäjyyden, liiketalouden ja kaupan sekä tietoteknisen osaamisen kehittämisessä. Opiston haasteena oli, että työajankirjaus ja työajanseuranta hoidettiin excel-taulukoiden avulla.

Asiakkaan tarve

Asiakkaan tarve oli saada yhtenäinen työajankirjaus- ja työajanseurantaratkaisu, jossa työaikakirjanpitoa olisi mahdollista seurata osastokohtaisesti ja josta automaattisesti saataisiin tiedot palkanlaskentaa ja laskutusta varten.

Sovelluksen kuvaus

Kukin henkilö kirjaa järjestelmään oman työaikansa menokohdittain/projekteittain ja pystyy seuraamaan omaa raportointiaan. Osastokohtaisesti osaston päällikkö pystyy seuraamaan oman osastonsa kirjauksia. Palkanlaskija saa raportin kuukausikohtaisista työaikakirjauksista.

Sovelluksen hyödyt

Yhtenäinen tapa kirjata työaikaa ja saada seurantatietoa eri tarpeisiin menokohdittain/projekteittain käytetystä työajasta.

Käytetty tekniikka

Sovellus on selainkäyttöinen ja toteutettu Microsoft .Net Framework 3.5 avulla kehitysvälineenä Visual Studio 2008. Tietovarastona MS SQL Server 2005. Raportointityökaluna SQL Server Reporting Services.

Bookmark and Share
Lisätietoa
Jukka-Pekka Sorvisto
Toimitusjohtaja
010 235 9200
jp.sorvisto(at)sofor.fi
Twitter @jpsorvistoToimiala
Keskiasteen ammatillinen koulutus Palvelumme
Toteutamme älykkäät liiketoiminnan sovellusratkaisut organisaation erilaisiin tarpeisiin ja integraatiot olemassa oleviin järjestelmiin.
Lue lisää sovelluspalveluista!

Teknologia
.Net
SQL