> Teknologiat > Tietokannat

Tietokannat

Soforin tietokanta-palvelut:
- Datan integrointi
- Datan mallinnus / kuutiointi (OLAP)
- Raportoinnin julkaisukerros

Datan integrointi:
- Microsoftin ETL-työkalu SSIS mahdollistaa, että datalähteet voivat sijaita missä vain. Datan integraatiossa varmistamme sen kelpaavuudeen kohdejärjestelmään:
- Datan laadun vaaliminen: Siivous, tietotyyppi-muunnokset, duplikaattien poisto.
- Datan yhdenmukaistaminen.
- Datan uudelleen järjestely.

Datan mallinnus / kuutiointi (OLAP):
- Integroidun datan järjestäminen raportointitarpeita vastaavaan muotoon.
- Dimensioiden ja faktojen määrittely.
- Tietovaraston suunnittelu / datan mallintaminen.
- Datan kuutiointi ja analysointi SSAS-työkalua hyväksi käyttäen: Mittaus- ja KPI-arvojen laskenta
- Mallinnettu data sijaitsee asiakkaan omassa instanssissa sql server –ympäristössä.

Raportoinnin julkaisukerros:
- Datan esityskerroksessa voi olla monia eri tapoja ja välineitä.
- SQL Serverin sisältämän SSRS:n hyödyntäminen
- Excel (pivot, powerpivot, power view)
- Power BI
- Ulkoisen BI-työkalun hyödyntäminen: Rajapinta instanssissa olevaan tietovarastoon tai kuution.

Hallitsemme MS SQL Server –ympäristön tarjoamat tekniikat
- SSIS (SQL Server Integration Service)
- SSAS (SQL Server Analysis Service)
- SSRS (SQL Server Reporting Service)

MS SQL:n lisäksi osaamisemme ja palvelumme kattavat mm. MySQL- ja DB2-teknologiat. Notes-kannoissa olevan tiedon arkistointiin, datan käsittelyyn ja sen modernisointiin tarjoamme Notes2SQL-konseptiamme, jossa Notes-kantojen sisältämä data migroidaan SQL-tietokantaan.

Tietovarasto = Data Warehouse
* KPI = Key performance indicator

Bookmark and Share
Ota yhteyttä!
Harri Saari
Chief Operating Officer
050 384 3231
harri.saari(at)sofor.fi
Linkedin