> Tuotteet ja palvelut > Käyttäjäkokemus sovelluksissa

Käyttäjäkokemus sovelluksissa

Panostamme Soforilla sovellusratkaisujen käytettävyyssuunnitteluun, jotta käyttäjäkokemus olisi mahdollisimman mieluisa ja sujuva. Erinomainen käyttäjäkokemus vaatii huolellista suunnittelua ja asiakkaan loppukäyttäjän tarpeiden hyvää tuntemusta.

Käyttäjäkokemus on positiivinen kokemus, jonka haluaisit itsekin saada järjestelmiä tai palveluita käyttäessäsi. Käytettävyyssuunnittelu on:

 • kokonaiskuvan hahmottamista asiakkaan tarpeesta
 • aitojen tarpeiden, ongelmien ja parhaiden tapojen tunnistamista
 • loppukäyttäjien tiedon ja kokemuksen huomioonottamista sovelluksen suunnittelussa
 • suunnitteluratkaisujen perustamista faktoihin
 • lisäarvoa ja kilpailuetua tuova tekijä

Palvelut liittyen käyttäjäkokemukseen

Sofor tarjoaa käyttökokemussuunnittelua räätälöitynä tarpeen mukaan:

 • Ideointi: Asiakkaan kanssa idean kehittäminen workshop-työskentelyllä.
 • Käyttäjätutkimukset: nykytilanteen, käyttäjäryhmien, toimintaympäristön, tärkeimpien tehtävien, tarpeiden, toiveiden sekä ideoiden kerääminen loppukäyttäjiltä haastattelemalla ja seuraamalla käyttäjiä autenttisissa tilanteissa.
 • Konseptointi: vaihtoehtoisten konseptien tuottaminen, testaaminen ja iterointi asiakkaan, sovelluskehittäjien sekä loppukäyttäjien kanssa perustuen edellisiin vaiheisiin.
 • Käyttöliittymäsuunnittelu: sovelluksen käyttötapauksien ja vaiheiden kuvaaminen rautalankakuvina. Käyttöliittymäsuunnitelman iteroiminen asiakkaan kanssa, esimerkiksi graafisten prototyyppien avulla.
 • Visuaalinen suunnittelu: Ulkoasun ja ikonien suunnittelu tarvittaessa yrityksen graafisen ilmeen mukaisesti.
 • Käytettävyystestaus: sovelluksen käyttöliittymän toimivuuden testaaminen loppukäyttäjillä.

Ota meihin yhteyttä, kun haluat tietää lisää sovellusten käyttökokemuksesta!Kuvat: Käyttötapausten kerääminen, konseptin suunnittelu ja valmis sovellus.


Bookmark and Share
Ota yhteyttä

Harri Saari
Chief Operating Officer
050 384 3231
harri.saari(at)sofor.fi
Linkedin